Με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση, οι επιχειρήσεις-μέλη του σωματείου έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα, βασικής αλλά και πιο εξειδικευμένης κατάρτισης.

  

Αθήνα

 

"Το σύστημα GS1 - Βασικές γνώσεις και πρακτικές"

Απευθύνεται αποκλειστικά στα μέλη μας και είναι δωρεάν.

  

 

Ώρες διεξαγωγής: 3-6 μ.μ.

Τόπος διεξαγωγής: GS1 Association Greece, Αλεξιουπόλεως 32 - Αργυρούπολη, 3ος όροφος

 

Το σεμινάριο επαναλαμβάνεται στις παρακάτω ημερομηνίες:   

Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2017 Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017
Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017 Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017
Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017 Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017
Δευτέρα 24 Απριλίου 2017 Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017
Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017
Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017  
   

Θεματικές Ενότητες:

  • Το Σύστημα GS1 – πρότυπα και τεχνολογίες

  • Κωδικοποίηση & Σήμανση με τα GS1 barcodes

  • Μονάδες Εμπορίας & Μονάδες Logistics

  • Barcodes – τι θα πρέπει να προσέχετε

  • Πρότυπα GS1 και λύσεις για ιχνηλασιμότητα

  • Άλλες δυνατότητες του Συστήματος και πώς να τις εκμεταλλευτείτε

  • Αξιοποιήσετε τις υπηρεσίες μας

  • Ερωτήσεις – Συζήτηση

  

Για σεμινάρια εκτός περιφέρειας Αττικής, θα υπάρξει ενημέρωση κατά περίπτωση.