Ιούνιος 2018

19 Ιουν 2018

“GS1 Cloud, GS1 Data Pool:
Δυναμικά εργαλεία για την σύγχρονη επιχείρηση”
Divani Caravel, Αθήνα

Παρουσίαση του GS1 Association Greece
στα πλαίσια του Hellenic Innovation Forum (19 & 20/6/2018)

Ώρες Διεξαγωγής: 10.45 - 12.00
Αίθουσα ΒΕΡΓΙΝΑ

 

 

SEVE EXPSUmVI

19 Ιουν 2018

Το σύστημα GS1: Βασικές γνώσεις και πρακτικές
Αλεξιουπόλεως 32 Αργυρούπολη, Αθήνα
Περισσότερες πληροφορίες

Μόνο για μέλη

21 Ιουν 2018

Export Summit VI
Makedonia Palace Hotel, Θεσσαλονίκη
Περισσότερες πληροφορίες
Πρόγραμμα

Συμμετέχουμε!

SEVE EXPSUmVI

Ιούλιος 2018

12 Ιουλ 2018

Το σύστημα GS1: Βασικές γνώσεις και πρακτικές
Αλεξιουπόλεως 32 Αργυρούπολη, Αθήνα
Περισσότερες πληροφορίες

Μόνο για μέλη

Σεπτέμβριος 2018

19 Σεπ 2018

Το σύστημα GS1: Βασικές γνώσεις και πρακτικές
Αλεξιουπόλεως 32 Αργυρούπολη, Αθήνα
Περισσότερες πληροφορίες

Μόνο για μέλη

Οκτώβριος 2018

19 Οκτ 2018

Το σύστημα GS1: Βασικές γνώσεις και πρακτικές
Αλεξιουπόλεως 32 Αργυρούπολη, Αθήνα
Περισσότερες πληροφορίες

Μόνο για μέλη

Νοέμβριος 2018

15 Νοε 2018

Το σύστημα GS1: Βασικές γνώσεις και πρακτικές
Αλεξιουπόλεως 32 Αργυρούπολη, Αθήνα
Περισσότερες πληροφορίες

Μόνο για μέλη

Δεκέμβριος 2018

14 Δεκ 2018

Το σύστημα GS1: Βασικές γνώσεις και πρακτικές
Αλεξιουπόλεως 32 Αργυρούπολη, Αθήνα
Περισσότερες πληροφορίες

Μόνο για μέλη