Μέλη του σωματείου μπορούν να γίνουν επιχειρήσεις, εταιρίες ή άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, όπως σωματεία και οργανισμοί, που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν κωδικούς αριθμούς GS1, να χρησιμοποιήσουν το σύστημα GS1, να ενημερώνονται και να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του σωματείου.

Η διαδικασία εγγραφής μέλους απαιτεί τη συμπλήρωση σχετικής αίτησης.

Τα μέλη κατατάσσονται κατά την εγγραφή τους σε Τακτικά ή Συνεργαζόμενα ανάλογα με τη μορφή και τη δραστηριότητά τους.

Τακτικά μέλη

Νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, επιχειρήσεις και εταιρίες που ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν το σύστημα GS1 καθώς και να αποκτήσουν διακριτικούς κωδικούς αριθμούς GS1.

Συνεργαζόμενα μέλη

Νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, επιχειρήσεις και εταιρίες που κατά κανόνα δεν κάνουν χρήση του συστήματος GS1 και των κωδικών αριθμών GS1 αλλά ενδιαφέρονται λόγω αντικειμένου να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του σωματείου.