Για τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό και καθιέρωση των προτύπων GS1 στο παγκόσμιο εμπορικό περιβάλλον, ο GS1 συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς και φορείς:

Διεθνείς Φορείς Τυποποίησης

Διακυβερνητικοί φορείς

Διεθνείς Ομάδες Εργασίας

Κλαδικοί Φορείς

Λιανεμπόριο

Υγεία

Μεταφορές και Logistics

Δείτε ακόμη...

GS1 and ISO

Η συνεργατική σχέση του GS1 με τον ISO είναι ιδιαίτερα μακρά και ενεργή. Αυτό το φυλλάδιο εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο ο GS1 συνεργάζεται με τον μεγαλύτερο διεθνή φορέα ανάπτυξης προτύπων.