Ο Διεθνής Οργανισμός GS1 αποτελεί τη μοναδική πηγή για την έκδοση και διαχείριση GS1 κωδικών barcodes μαζί με τους οργανισμούς μέλη του σε περισσότερες από 120 χώρες στον κόσμο.

Στην Ελλάδα, το Σωματείο ‘’GS1 Association Greece’’ ζητά να προσλάβει Applications IT & Technical Support.

Νέα έκθεση της Deloitte: η υιοθέτηση των προτύπων GS1 συμβάλλει στον επιτυχή εμβολιασμό κατά του COVID-19 και προετοιμάζει καλύτερα τον κόσμο για μελλοντικές υγειονομικές κρίσεις.

Η Deloitte δημοσίευσε μια νέα έκθεση με την οποία καλεί τους διεθνείς οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης να προωθήσουν παγκόσμια πρότυπα, όπως το GS1 DataMatrix για την ταυτοποίηση των προϊόντων σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού στον τομέα της Υγείας, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες παγκοσμίως έχουν ταχεία, ισότιμη και ασφαλή πρόσβαση στα εμβόλια κατά του COVID-19.

Κατεβάστε τη νέα έκθεση της Deloitte

Κύρια συμπεράσματα της έρευνας:

  • Το 95% των συμμετεχόντων αξιολόγησε τον ρόλο των Προτύπων για την εξασφάλιση διαλειτουργικότητας (interoperability) με περισσότερα από 4 στα 6 αστέρια
  • Το 63% των συμμετεχόντων δήλωσαν πως το βασικό εμπόδιο στην εφαρμογή Προτύπων είναι η έλλειψη γνώσης
  • Το 94% των συμμετεχόντων συμφώνησε ότι δεδομένα που ανταλλάσσονται μέσω ψηφιακών πλατφορμών θα έπρεπε να είναι διαλειτουργικά
  • Το 81% των συμμετεχόντων θεωρεί πως τα Διεθνή Πρότυπα GS1 είναι κατάλληλα ως μια προτυποποιημένη Αρχιτεκτονική Ανταλλαγής Ανοικτών Δεδομένων

Ο κλάδος των μεταφορών προσπαθεί να γίνει πιο ψηφιακός. Για να επιτευχθεί αυτό χρησιμοποιούνται διάφορα πρότυπα, ωστόσο πολλά δεν είναι ακόμη διαλειτουργικά. Ως τμήμα του Ευρωπαϊκού Έργου FENIX (FENIX Project), ο Διεθνής Οργανισμός Προτύπων GS1 έχει διερευνήσει πού και ποια κενά προτυποποίησης υπάρχουν στα δίκτυα διατροπικών μεταφορών και στις ψηφιακές πλατφόρμες εφοδιαστικής αλυσίδας και, κυρίως, πού μπορούν να βρεθούν μελλοντικές ευκαιρίες. Η βάση για αυτά τα ευρήματα προέρχεται από μια διαδικτυακή έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τον Οργανισμό GS1, η οποία εμπλουτίστηκε και από είκοσι σε βάθος συνεντεύξεις ειδικών του Κλάδου Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου δημοσίευσαν μια νέα εργαλειοθήκη για την ενίσχυση της χρήσης προτύπων στο διεθνές εμπόριο

Το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC) και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (WTO) έχουν δημοσιεύσει μια εργαλειοθήκη για την ευθυγράμμιση και την επιτάχυνση της εφαρμογής κοινών και εσωτερικών προτύπων για το διεθνές εμπόριο. Η έκθεση είναι η πρώτη του είδους της και παρέχει στη διεθνή εμπορική κοινότητα μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των υφιστάμενων προτύπων ψηφιακού εμπορίου, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιόπιστη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων στην εφοδιαστική αλυσίδα και την ανταλλαγή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

Η εργαλειοθήκη προτείνει διαθέσιμα πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων GS1, προκειμένου όλα τα μέρη της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας να μιλούν την ίδια, παγκόσμια γλώσσα. Ανεξάρτητα από την τεχνολογία ή τα συστήματα που χρησιμοποιούνται για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών, η έκθεση συνιστά σε όλα τα μέρη της εφοδιαστικής αλυσίδας να αξιοποιήσουν ένα βασικό σύνολο προτυποποιημένων εγγράφων και δεδομένων σε προτυποποιημένη δομή που σχετίζονται με το εμπόριο.

Συνέντευξη του κ. Δημήτρη Χρήστου, Market Development Director του GS1 Association-Greece, στα πλαίσια της συμμετοχής του οργανισμού στην Food Expo 2022, όπου παρουσιάστηκε επίσημα η νέα υπηρεσία Verified by GS1.

Δείτε τη συνέντευξη εδώ

Πρόκειται για μία πλατφόρμα, στην οποία οι παραγωγοί/ιδιοκτήτες εμπορικών σημάτων μπορούν να καταχωρήσουν βασικές πληροφορίες για τα προϊόντα τους, δημιουργώντας έτσι μία μοναδική ταυτότητα για καθένα από αυτά σε παγκόσμιο επίπεδο, τροφοδοτώντας τον διεθνή κατάλογο προϊόντων, GS1 Registry.

Περισσότερες πληροφορίες για την υπηρεσία Verified by GS1

verified by gs1 id card 0