Το project GS1 eCash αφορά στη χρήση των προτύπων GS1 στο κύκλωμα διακίνησης χρημάτων μεταξύ των ευρωπαϊκών κεντρικών τραπεζών (των χωρών που έχουν υιοθετήσει το ευρώ), αλλά και την ανταλλαγή τυποποιημένων ηλεκτρονικών μηνυμάτων μεταξύ τους. Βασίστηκε στην εφαρμογή που είχε ήδη αναπτύξει από το 2006 η γερμανική κεντρική τράπεζα (Deutsche Bundesbank) σε συνεργασία με τον GS1 Γερμανίας.