Ο Διεθνής Οργανισμός GS1 αποτελεί τη μοναδική πηγή για την έκδοση και διαχείριση GS1 κωδικών barcodes μαζί με τους οργανισμούς μέλη του σε περισσότερες από 100 χώρες στον κόσμο.

Στην Ελλάδα, το Σωματείο ‘’GS1 Association Greece’’ ζητά να προσλάβει:

Senior Executive Market Development

Στόχος της θέσης

Η  διαχείριση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των μελών του Σωματείου.

Κύρια Καθήκοντα

 • Διαχείριση & εξυπηρέτηση των μελών του Οργανισμού
 • Προσέλκυση νέων μελών
 • Ενημέρωση και επικαιροποίηση του μητρώου μελών
 • Προώθηση του Συστήματος GS1
 • Συμμετοχή σε έργα τοπικού & διεθνούς χαρακτήρα
 • Χρήση & ενημέρωση του Λογισμικού
 • Δημιουργία τακτικών-διαδικαστικών αναφορών στατιστικών & αποτελεσμάτων, απαραίτητων για τη λήψη αποφάσεων της  Διοίκησης  του Σωματείου

 

Προσόντα / Εμπειρία

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Μεταπτυχιακός τίτλος θα ληφθεί σοβαρά υπόψη
 • Άριστη γνώση Αγγλικών (κάθε επιπλέον γλώσσα αποτελεί πλεονέκτημα)
 • Άριστη γνώση Windows & MS Office. Χειρισμός ψηφιακών μέσων επικοινωνίας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Τουλάχιστον 5ετής προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση

 

Ιδιότητες

 • Άριστη γραπτή και προφορική επικοινωνία, τεχνικές προώθησης
 • Διανθρώπινες σχέσεις, ικανότητα διαχείρισης μελών διαφορετικού προφίλ, επίλυση προβλημάτων
 • Οργάνωση, μεθοδικότητα, προσανατολισμός στον στόχο
 • Σεβασμός στην τήρηση & στην εφαρμογή διαδικασιών & προθεσμιών
 • Θετικότητα στην καινοτομία & στην εξέλιξη
 • Ομαδικότητα, άριστη συνεργασία με όλα τα τμήματα του Γραφείου του Σωματείου
 • Προσαρμοστικότητα
 • Ακεραιότητα, απόλυτη εχεμύθεια, εμπιστευτικότητα
 • Ευχάριστη προσωπικότητα

 

To Σωματείο Προσφέρει

 • Ανταγωνιστικές Αποδοχές
 • Συνεχή υποστήριξη, ανάπτυξη και εκπαίδευση.
 • Προοπτικές εξέλιξης σύμφωνα με τα αποτελέσματα.