Με αφορμή ένα καινοτόμο για τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα θέμα, ο ΣΕΒΕ επιχείρησε - επιτυχημένα κατά γενική ομολογία των Συνέδρων του - να "παντρέψει" τις εξαγωγές με έναν άλλο πολύ δυναμικό εξωστρεφή κλάδο της οικονομίας, ιδιαίτερα μάλιστα για την Ελλάδα, αυτόν της Ναυτιλίας, στο Export Summit VII, στις 13 Ιουνίου 2019, στη Θεσσαλονίκη.

O GS1 Association-Greece έδωσε το παρόν, εκπροσωπούμενος από τον Δρ. Γεώργιο Σαρανταυγά,  Director, Standards & Solutions, ο οποίος αναφέρθηκε στις πολλαπλές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι θαλάσσιες μεταφορές και ως εκ τούτου την αναγκαιότητα για διεθνή πρότυπα στη θαλάσσια εφοδιαστική αλυσίδα της ψηφιακής εποχής.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι 50% των πλοίων που μεταφέρουν containers καθυστερούν περισσότερο από 12 ώρες κατά τη διαδικασία ελλιμενισμού/αγκυροβολίου, και η καθυστέρηση αυτή μεταφέρεται στα επόμενα λιμάνια, οι θαλάσσιες μεταφορές θεωρούνται συχνά αναξιόπιστες, ιδίως όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα. Ο διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός GS1, ως co-chair στο International Taskforce Port Call Optimisation (ITPCO) και έχοντας γνώση και μακρά εμπειρία στο γεγονός ότι οι εφοδιαστικές αλυσίδες αξίας βασίζονται στην ομαλή ροή αξιόπιστων πληροφοριών, υποστηρίζει την εφαρμογή του Avanti & ProntoProject, στο πιλοτικό ψηφιακό λιμάνι του Rotterdam. Η πιλοτική εφαρμογή βασίζεται στις δυνατότητες του προτύπου GS1 EPCIS για την ακριβή και τυποποιημένη καταγραφή, μετάδοση και ανταλλαγή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, και αποσκοπεί σε PortCallOptimization με δυναμική ναεξοικονομηθούν έως και 80.000$ για κάθε πλοίο ανά ελλιμενισμό/αγκυροβόλιο, και ταυτόχρονα να μειωθούν οι εκπομπές CO2έως και 240 τόνους.

Σε αυτή την 7η διοργάνωση του ετήσιου Συνεδρίου του ΣΕΒΕ για τις εξαγωγές, το Export Summit VII τίμησαν με την παρουσία τους οι πρεσβευτές της ελληνικής ναυτιλίας. Κοινή συνισταμένη τόσο των εκπροσώπων των εφοπλιστών, όσο και των ανθρώπων της εφοδιαστικής αλυσίδας, παραγωγής/βιομηχανίας/μεταποίησης και των συναφών υπηρεσιών, αποτέλεσε η ανάπτυξη του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, ο ρόλος των συνεργατικών σχημάτων και το μέγεθος της διεθνούς αγοράς κατασκευής, εξοπλισμού, εφοδιασμού και παροχής υπηρεσιών πλοίων που μπορούν οι Έλληνες επιχειρηματίες να εκμεταλλευτούν.

 main photo no major no save gr 2019