Παρουσίαση των δυο συζητήσεων που διοργανώθηκαν από την Deloitte σε σχέση με τη διακίνηση των εμβολίων COVID 19. Παρουσίαση1Παρουσίαση2