Παρουσίαση των δυο συζητήσεων που διοργανώθηκαν από την Deloitte σε σχέση με τη διακίνηση των εμβολίων COVID19:

Executive Dialogue 1

Executive Dialogue 2