Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθηκε στις 18 Οκτωβρίου 2018 από τον GS1 Global (Healthcare Provider Advisory Council) το webinar σχετικά με το case study του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών (401 ΓΣΝΑ), που αφορά την αναβάθμιση των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών, μέσω του συστήματος αυτοματοποιημένης διακίνησης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Νοσκομεία, Φορείς, Πάροχοι Υγείας, Εταιρίες, Logistics Providers κ.ά συνολικά 168 συμμετέχοντες από 41 χώρες, παρακολούθηησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τον Αντισυνταγματάρχη Σωτήρη Τσιάφο-Τσιάρα, στρατιωτικό Φαρμακοποιό και Traceability Project Manager στο 401 ΓΣΝΑ, ο οποίος μίλησε για την πιλοτική εφαρμογή των Διεθνών Πρότυπων GS1 στο νοσοκομείο για την κωδικοποίηση, σήμανση και ιχνηλάτηση των υγειονομικών υλικών μέσω GS1 barcode scanning και τα πολλαπλά οφέλη για την Υπηρεσία.

Κατεβάστε την παρουσίαση

Σας ενημερώνουμε ότι στις 18 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 15:30-16:30 θα πραγματοποιηθεί webinar από τον GS1 Global (Healthcare Provider Advisory Council) σχετικά με το case study του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών (401 ΓΣΝΑ), που αφορά την αναβάθμιση των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών, μέσω του συστήματος αυτοματοποιημένης διακίνησης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Συγκεκριμένα, οι στρατιωτικοί Φαρμακοποιοί που στελεχώνουν το 401 ΓΣΝΑ,  εφαρμόζουν πιλοτικά τα Διεθνή Πρότυπα GS1 που αφορούν στην κωδικοποίηση, σήμανση και ιχνηλάτηση των υγειονομικών υλικών μέσω GS1 barcode scanning, με πολλαπλά οφέλη για την Υπηρεσία.

Εγγραφείτε για τη δωρέαν παρακολούθηση!

Με  γνώμονα την αναβάθμιση των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών, το Γενικό Επιτελείο Στρατού εφαρμόζει από τον Σεπτέμβριο του 2017, σύστημα αυτοματοποιημένης διακίνησης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων (κυρίως αναλώσιμα υλικά υψηλού κόστους και κρισιμότητας, όπως μοσχεύματα, stent και βηματοδότες).

Συγκεκριμένα, οι  Στρατιωτικοί Φαρμακοποιοί που στελεχώνουν το 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών (401 ΓΣΝΑ),  εφαρμόζουν πιλοτικά τα Διεθνή Πρότυπα, που αφορούν στην κωδικοποίηση, σήμανση και ιχνηλάτηση των υγειονομικών υλικών μέσω GS1 barcode scanning, με πολλαπλά οφέλη γαι την Υπηρεσία.

Διαβάστε τη σχετική ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού

Για τα παραπάνω και ακόμη περισσότερα, συζητούν σε συνέντευξή τους στο περιοδικό Pharma & Health Business:

  • ο κ. Σωτήρης Τσιάφος-Τσιάρρας, Στρατιωτικός Φαρμακοποιός, MSc Logistiocs & Supply Chain Management, Project Manager Ιχνηλασιμότητας Επεμεβατικών Υλικών, 401 ΓΣΝΑ

  • o Δρ. Γεώργιος Σαρανταυγάς, Director, Standards & Solutions, GS1 Association Greece 

  • και η κ. Αντωνία Βασιλία, Νοσηλεύτρια Αιμοδυναμικού Τμήματος, 401 ΓΣΝΑ

Διαβάστε την συνέντευξη

Στα πλαίσια του 2nd Health Innovation Conference, που πραγματοποιήθηκε στις 17 Μαΐου 2018  στο Συνεδριακό Κέντρο της Εθνικής Ασφαλιστικής, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον χαιρετίστηκε από τους παρευρισκόμενους η παρουσίαση του κ. ΣωτήρηΤσιάφου - ΤσιάραΣτρατιωτικός Φαρμακοποιός, MSc Logistics & Supply Chain Management, 401 ΓΣΝΑ.

Η ομιλία του εστιάστηκε σε σύγχρονα πρότυπα οργάνωσης των εφοδιαστικών αλυσίδων στα νοσοκομεία και συγκεκριμένα παρουσίασε την πρωτοβουλία του 401 Γενικού Στατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών, που δρα καινοτόμα για τα δεδομένα της χώρας μας, να εφαρμόσει πρώτο τα Διεθνή Πρότυπα GS1 για την κωδικοποίηση, σήμανση, κατηγοριοποίηση και ιχνηλάτηση φαρμάκων και υγειονομικών υλικών καθώς και τα οφέλη  της υιοθέτησης σύγχρονων προτύπων οργάνωσης των εφοδιαστικών αλυσίδων.

Βέλγιο, Βρυξέλλες, 5 Απριλίου 2017 - Ο Διεθνής Οργανισμός Προτύπων GS1 καλωσορίζει την υιοθέτηση των τελικών Ευρωπαϊκών Κανονισμών που αφορούν τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και τα διαγνωστικά In Vitro (IVD). Τα Διεθνή Πρότυπα GS1 θα χρησιμοποιηθούν από τους κατασκευαστές για την εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Συστήματος Μοναδικής Ταυτοποίησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού (UDI), που αποσκοπεί στην προστασία των ασθενών και την ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας της υγείας.

Σκοπός του Συστήματος UDI είναι να παρέχει ένα παγκόσμιο, εναρμονισμένο πλαίσιο για την ταυτοποίηση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, για τη βελτίωση της ποιότητας περίθαλψης, της ασφάλειας των ασθενών και των επιχειρηματικών διαδικασιών.