Ο GS1 χαιρετίζει θερμά την απόφαση της GAVI-The Vaccine Alliance, της παγκόσμιας συμμαχίας για τα εμβόλια, να απαιτήσει πρότυπα GS1 και GS1 barcodes, για τη βελτίωση της αναγνώρισης των εμβολίων, της επισήμανσης στην ετικέτα και της ανταλλαγής δεδομένων στην εφοδιαστική αλυσίδα ανοσοποίησης. Πράγματι, από 1 Οκτωβρίου 2019 και το αργότερο έως 31 Δεκεμβρίου 2021, θα αποτελεί απαίτηση η ύπαρξη GS1 barcode στο δεύτερο επίπεδο συσκευασίας, για προσφορές εμβολίων που θα υποστηρίζονται από τη GAVI, με χρηματοδότηση της UNICEF.

Ο GS1 ορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως οργανισμός έκδοσης μοναδικών κωδικών αναγνώρισης ιατροτεχνολογικών προϊόντων, UDI (Unique Device Identifiers).

Τα παγκόσμια πρότυπα GS1 πληρούν τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έκδοση UDI κωδικών και θα υποστηρίξουν τους ρυθμιστικούς φορείς της Ε.Ε. για την εξασφάλιση της επιτυχούς εφαρμογής του συστήματος UDI, όπως ορίζεται από τους κανονισμούς της Ε.Ε. για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα  και τα εργαστηριακά διαγνωστικά μηχανήματα (EU Medical Device and In-Vitro Diagnostic Medical Devices regulations) και επιτρέπει στους κατασκευαστές να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που θα τεθούν σε ισχύ τον Μάιο του 2020.

Στόχος του 3ου Health Innovation Conference, που πραγματοποιήθηκε στις 4 Μαΐου 2019 στο Divani Caravel, ήταν να αναδείξει τις προοπτικές και τις προκλήσεις στο χώρο της υγείας από την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών.

Εντυπωσιακά ήταν τα αποτελέσματα από την πιλοτική εφαρμογή του διεθνούς συστήματος προτύπων GS1 στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, τα οποία παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του συνεδρίου.

Στα οφέλη, από την εφαρμογή του προτύπου που επιτρέπει στα συστήματα του νοσοκομείου και την εφοδιαστική αλυσίδα να «μιλάνε την ίδια γλώσσα», αναφέρθηκε επιγραμματικά ο Δρ. Γεώργιος Σαρανταυγάς, Director, Standards & Solutions, GS1 Association Greece.

Βραβείο για το ελληνικό case study κωδικοποίησης, σήμανσης και ιχνηλάτησης των υγειονομικών υλικών μέσω GS1 barcode scanning δόθηκε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών.

Η βράβευση έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του 35ου Global GS1 Healthcare Conference που πραγματοποιήθηκε στις 26-28 Μαρτίου 2019 στο Άμστερνταμ, Ολλανδία. Στο συνέδριο συμμετείχαν περισσότεροι από 400 επαγγελματίες υγείας από 50 χώρες με σκοπό να ανταλλάξουν απόψεις και να συζητήσουν τις σημερινές βασικές προκλήσεις σχετικά με την ασφάλεια των ασθενών - ψευδεπίγραφα φάρμακα, ιατρικά λάθη και παραποίηση.

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθηκε στις 18 Οκτωβρίου 2018 από τον GS1 Global (Healthcare Provider Advisory Council) το webinar σχετικά με το case study του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών (401 ΓΣΝΑ), που αφορά την αναβάθμιση των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών, μέσω του συστήματος αυτοματοποιημένης διακίνησης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Νοσκομεία, Φορείς, Πάροχοι Υγείας, Εταιρίες, Logistics Providers κ.ά συνολικά 168 συμμετέχοντες από 41 χώρες, παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τον Αντισυνταγματάρχη Σωτήρη Τσιάφο-Τσιάρα, στρατιωτικό Φαρμακοποιό και Traceability Project Manager στο 401 ΓΣΝΑ, ο οποίος μίλησε για την πιλοτική εφαρμογή των Διεθνών Πρότυπων GS1 στο νοσοκομείο για την κωδικοποίηση, σήμανση και ιχνηλάτηση των υγειονομικών υλικών μέσω GS1 barcode scanning και τα πολλαπλά οφέλη για την Υπηρεσία.

Κατεβάστε την παρουσίαση