Νέα έκθεση της Deloitte: η υιοθέτηση των προτύπων GS1 συμβάλλει στον επιτυχή εμβολιασμό κατά του COVID-19 και προετοιμάζει καλύτερα τον κόσμο για μελλοντικές υγειονομικές κρίσεις.

Η Deloitte δημοσίευσε μια νέα έκθεση με την οποία καλεί τους διεθνείς οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης να προωθήσουν παγκόσμια πρότυπα, όπως το GS1 DataMatrix για την ταυτοποίηση των προϊόντων σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού στον τομέα της Υγείας, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες παγκοσμίως έχουν ταχεία, ισότιμη και ασφαλή πρόσβαση στα εμβόλια κατά του COVID-19.

Κατεβάστε τη νέα έκθεση της Deloitte

Πώς τα Πρότυπα GS1 βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα της αλυσίδας εφοδιασμού στην Υγεία και υποστηρίζουν την ασφάλεια των ασθενών.

Η Μελέτη Περίπτωσης του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών.

Εφαρμόζοντας τα Διεθνή Πρότυπα GS1 σε αιμοδυναμικό εργαστήριο, o κ. Σωτήριος Τσιάφος – Τσιάρας, στρατιωτικός φαρμακοποιός, και ο κ. Σαμουήλ Λάππας, στρατιωτικός νοσηλευτής, θα μοιραστούν όλες τις λεπτομέρειες της εφαρμογής των διεθνών προτύπων GS1 στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών. Το 2019, το νοσοκομείο βραβεύτηκε διεθνώς με το βραβείο "GS1 Healthcare Implementation Case Award" καλύτερης εφαρμογής κωδικοποίησης, σήμανσης και ιχνηλάτησης υγειονομικών υλικών μέσω των GS1 Barcodes.

Η διαδικτυακή παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 7 Οκτωβρίου 2021 από 2:30μμ μέχρι και 3:30μμ.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να μάθουν πώς:

  • Η χρήση των προτύπων GS1 απλοποιεί την καθημερινότητα του νοσηλευτικού προσωπικού και διασφαλίζει περαιτέρω την ασφάλεια των ασθενών.

  • Η ευαισθητοποίηση, η συμμετοχή και η εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού σε νέες τεχνολογίες δημιουργεί την απαραίτητη κουλτούρα για επιτυχημένη διοίκηση αλλαγών.

  • Να υιοθετούν βιώσιμες στρατηγικές για τη χρήση GS1 προτύπων και barcodes στις καθημερινές διεργασίες τους.

  • Να αξιοποιούν τα συνολικά οφέλη της υιοθέτησης των προτύπων GS1 στην αλυσίδα εφοδιασμού και στις κλινικές διαδικασίες του νοσοκομείου.

  • Να εφαρμόζουν βασικές παραμέτρους για πρακτική/λειτουργική χρήση barcodes σε οποιοδήποτε επίπεδο του νοσοκομείου.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αγγλική γλώσσα και συμμετοχή είναι δωρεάν.

Εγγραφείτε εδώ

 

HCWebinar

 

covid

Η έκθεση της Deloitte υπογραμμίζει την ανάγκη για κοινά πρότυπα σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα στον τομέα της Υγείας, καθώς ο κόσμος προετοιμάζεται για τη μαζικότερη εκστρατεία εμβολιασμού στην ιστορία.

Καθώς οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις παγκοσμίως αντιμετωπίζουν μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις που σχετίζονται με την υγεία και τα logistics στην ιστορία, μια νέα έκθεση της Deloitte επισημαίνει την ανάγκη καθολικής υιοθέτησης κοινών προτύπων σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα της Υγείας ως επείγουσα και απαραίτητη λύση για να καταστεί δυνατή η γρήγορη, αποτελεσματική και ασφαλής διανομή και χορήγηση εμβολίων.

Η έκθεση της Deloitte, “Securing Trust in the Global COVID-19 Supply Chain” υποστηρίζει ότι, εκτός από τη συνεργασία με τη βιομηχανία και τη διαφανή επικοινωνία, «η υιοθέτηση των προτύπων GS1 προσθέτει εμπιστοσύνη σε όλα τα επίπεδα της αλυσίδας εφοδιασμού - μια εμπιστοσύνη που τελικά επεκτείνεται στους ίδιους τους ασθενείς».

Ο GS1 χαιρετίζει θερμά την απόφαση της GAVI-The Vaccine Alliance, της παγκόσμιας συμμαχίας για τα εμβόλια, να απαιτήσει πρότυπα GS1 και GS1 barcodes, για τη βελτίωση της αναγνώρισης των εμβολίων, της επισήμανσης στην ετικέτα και της ανταλλαγής δεδομένων στην εφοδιαστική αλυσίδα ανοσοποίησης. Πράγματι, από 1 Οκτωβρίου 2019 και το αργότερο έως 31 Δεκεμβρίου 2021, θα αποτελεί απαίτηση η ύπαρξη GS1 barcode στο δεύτερο επίπεδο συσκευασίας, για προσφορές εμβολίων που θα υποστηρίζονται από τη GAVI, με χρηματοδότηση της UNICEF.

Ο GS1 ορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως οργανισμός έκδοσης μοναδικών κωδικών αναγνώρισης ιατροτεχνολογικών προϊόντων, UDI (Unique Device Identifiers).

Τα παγκόσμια πρότυπα GS1 πληρούν τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έκδοση UDI κωδικών και θα υποστηρίξουν τους ρυθμιστικούς φορείς της Ε.Ε. για την εξασφάλιση της επιτυχούς εφαρμογής του συστήματος UDI, όπως ορίζεται από τους κανονισμούς της Ε.Ε. για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα  και τα εργαστηριακά διαγνωστικά μηχανήματα (EU Medical Device and In-Vitro Diagnostic Medical Devices regulations) και επιτρέπει στους κατασκευαστές να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που θα τεθούν σε ισχύ τον Μάιο του 2020.