Δείτε πώς τα πρότυπα GS1 διευκολύνουν τη διαδρομή ενός προϊόντος ένδυσης στην εφοδιαστική αλυσίδα: