Δείτε πώς τα πρότυπα GS1 διευκολύνουν τη διαδρομή των φρέσκων προϊόντων στην εφοδιαστική αλυσίδα: