Δείτε πώς τα πρότυπα GS1 διευκολύνουν τη διαδρομή ενός καταναλωτικού προϊόντος στην εφοδιαστική αλυσίδα: