Στενή και μακροχρόνια συνεργασία του GS1 με τον τομέα της Άμυνας προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη διαχείριση της αλυσίδας ανεφοδιασμού του τομέα.

  • Παγκοσμιοποίηση του εμπορίου

  • Συνεχής ανταγωνισμός

  • Ανάγκη μείωσης αμυντικών δαπανών

  • Δυνατότητα ευέλικτων λειτουργικών διαδικασιών


...είναι κάποιοι από τους λόγους που ώθησαν τους αμυντικούς τομείς πολλών χωρών να αναγνωρίσουν την ανάγκη υιοθέτησης εμπορικών προτύπων, ευρέως αποδεκτών από όλους τους κλάδους της βιομηχανίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τα πρότυπα GS1 έχουν αναγνωριστεί και εφαρμοστεί από την North Atlantic Treaty Organisation (NATO) καθώς και από ένοπλες δυνάμεις άλλων χωρών σε εθνικό επίπεδο.

GS1 και ΝΑΤΟ

Μετά από μακροχρόνια συνεργασία του Oργανισμού GS1 με τη Nατοϊκή Eπιτροπή AC/135, που είναι ο υπεύθυνος φορέας για το Σύστημα Kωδικοποίησης του NATO (NCS - NATO Codification System), αποφασίστηκε η συνδυασμένη χρήση των δύο συστημάτων κωδικοποίησης, NCS και GS1.

NCS - NATO Codification System

Είναι ένα ανεξάρτητο σύστημα αναγνώρισης και κωδικοποίησης υλικών που χρησιμοποιείται από τις ένοπλες δυνάμεις όλων των χωρών/μελών του ΝΑΤΟ, όπως επίσης και από χώρες που δεν υπάγονται σε αυτό.

Βάση του συστήματος αποτελεί ο αριθμός ΝSN (NATO Stock Number) που αποδίδεται σε υλικά (πολεμικά ή μη) με κοινά χαρακτηριστικά, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους, τον κατασκευαστή τους και τη χώρα διακίνησής τους.

O αριθμός NSN δίνει πρόσβαση σε μια βάση δεδομένων που περιέχει:

  • Τις διευθύνσεις όλων των κατασκευαστών/προμηθευτών για το συγκεκριμένο είδος

  • Τον εσωτερικό κωδικό που ο καθένας χρησιμοποιεί για την αναγνώριση του προϊόντος του (part number)

  • Τα τεχνικά χαρακτηριστικά

O αριθμός NSN απεικονίζεται με γραμμωτό κώδικα CODE39.

Σύστημα κωδικοποίησης GS1

Σύμφωνα με την κωδικοποίηση GS1, σε κάθε συγκεκριμένο προϊόν αποδίδεται ένας μοναδικός αριθμός, μη σημαντικός, που είναι συνδεδεμένος με τον κατασκευαστή/προμηθευτή του συγκεκριμένου προϊόντος.

Οι κωδικοί GS1 επιτρέπουν την αδιαμφισβήτητη αναγνώριση ενός μοναδικού προϊόντος, δίνοντας πρόσβαση σε μια βάση δεδομένων που περιέχει όλες τις πληροφορίες που συνδέονται με το συγκεκριμένο αυτό προϊόν.

Οι κωδικοί GS1 εφαρμόζονται σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας, επιτρέπουν την πιο αποτελεσματική διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και είναι οι πλέον διαδεδομένοι διεθνώς.

Συνδυασμός των συστημάτων NCS και GS1

Με τη χρήση του Δείκτη Εφαρμογής (AI) 7001 – NATO Stock Number είναι δυνατή η απεικόνιση του NSN με γραμμωτό κώδικα GS1-128 αντί του CODE39.

Με αυτό τον τρόπο, παρέχεται η δυνατότητα στην αμυντική βιομηχανία και τις ένοπλες δυνάμεις κάθε χώρας, να εκμεταλλευτούν όλα τα πλεονεκτήματα που συνεπάγεται η χρήση του συστήματος GS1.

Παράλληλα, για τις Μονάδες Logistics το ΝΑΤΟ χρησιμοποιεί τον Δείκτη Εφαρμογής AI (00) - Serial Shipping Container Code ενώ για τη διαχείριση των μεμονωμένων παγίων τον κωδικό GIAI.

Το 2006 υπογράφτηκε μεταξύ των δύο οργανισμών συμφωνία τεχνικής συνεργασίας.

Στην Ελλάδα

Ο Ελληνικός Στρατός υιοθετεί τα πρότυπα GS1 στην εφοδιαστική του αλυσίδα με εξαιρετικά αποτελέσματα.

H 441 ABYY (Αποθήκη Βάσης Υγειονομικού Υλικού) θέλοντας να αυτοματοποιήσει τις διαδικασίες της αποθήκης και να ελαχιστοποιήσει ή ακόμη και να εξαλείψει τα σφάλματα, υιοθέτησε τα διεθνή πρότυπα GS1 εφαρμόζοντας GS1 Datamatrix Barcode στα φαρμακευτικά σκευάσματα που παράγει η ίδια καθώς και σε όλα τα προϊόντα που λαμβάνει από τους προμηθευτές.

Ως αποτέλεσμα, η ακρίβεια των αποθεμάτων βελτιώθηκε στo 96%, ο χρόνος διαχείρισης των παραγγελιών μειώθηκε κατά 25% έως 30%, και το ποσοστό σφάλματος μειώθηκε στο 3%. Η 441 ΑΒΥΥ μείωσε σημαντικά το κόστος της εφοδιαστικής της αλυσίδας ενώ μπορεί πλέον να εκτελέσει γρηγορότερα ανακλήσεις, αν αυτό απαιτηθεί. Τα μελλοντικά σχέδια περιλαμβάνουν την υιοθέτηση των προτύπων GS1 σε άλλες δυο περιφερειακές αποθήκες.

Περισσότερες πληροφορίες...