Τα πρότυπα GS1 βρίσκουν εφαρμογή στον τομέα των καλλυντικών και ειδών ατομικής φροντίδας, καθότι εξυπηρετούν την ταυτοποίηση των προϊόντων κατά τη διακίνησή τους στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, την αυτόματη συλλογή δεδομένων γι' αυτά αλλά και την ιχνηλάτησή τους από την πρώτη ύλη έως και το τελικό προϊόν.

Επιπλέον συμβάλλουν στη εναρμόνιση των επιχειρήσεων με ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς και ρυθμίσεις, εξυπηρετώντας ακόμη περισσότερο τις διαδικασίες εξαγωγών.

Περισσότερες πληροφορίες...