Από το 1974 – που “διαβάστηκε” το πρώτο barcode σε ένα πακέτο τσίχλες σε supermarket στο Οχάιο - ο GS1 συμβάλλει σημαντικά στην αποδοτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας του λιανεμπορίου αλλά και στη συνολική ανάπτυξη του συγκεκριμένου τομέα.

Κατασκευαστές και λιανέμποροι δημιούργησαν τον GS1 προκειμένου να διευκολύνουν τις μεταξύ τους συναλλαγές, συμφωνώντας στην υιοθέτηση κοινών προτύπων που καθιστούν αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη τη διαχείριση της εφοδιαστικής τους αλυσίδας.

Τα barcodes είναι παγκοσμίως το πιο γνωστό και αναγνωρίσιμο κομμάτι των προτύπων του συστήματος GS1 στον τομέα του λιανεμπορίου. Σήμερα ο GS1 προσφέρει πλέον στις επιχειρήσεις πρότυπα για το ηλεκτρονικό εμπόριο, το συγχρονισμό δεδομένων, την αυτόματη αναγνώριση μέσω ραδιοσυχνοτήτων - RFid αλλά και πλήθος επιχειρηματικών λύσεων.

Ο GS1 ως ουδέτερος φορέας συγκεντρώνει όλους τους εμπλεκόμενους στην εφοδιαστική αλυσίδα του λιανεμπορίου - κατασκευαστές, διανομείς, λιανέμπορους, μεταφορείς, τελωνεία, υπεύθυνους για την ανάπτυξη λογισμικού, τοπικές και διεθνείς ρυθμιστικές αρχές, κ.ά. Οι επιχειρήσεις αυτές, που μπορούν στην πραγματικότητα να έχουν αντικρουόμενα επιχειρηματικά συμφέροντα, συνεργάζονται κάτω από τον συντονισμό του GS1 και συμφωνούν στην υιοθέτηση των προτύπων εκείνων που θα καταστίσουν την αλυσίδα ανεφοδιασμού ταχύτερη, αποτελεσματικότερη, λιγότερο σύνθετη και δαπανηρή.

Νέες τεχνολογίες, όπως το GS1 DataBar και το EPCglobal έρχονται να καλύψουν τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες του λιανεμπορίου, να υποστηρίξουν τηδημιουργία νέων υπηρεσιών και να συμβάλλουν στην καλύτερη αγοραστική εμπειρία των καταναλωτών.

  • Το GS1 DataBar ένα μικρότερο σε μέγεθος barcode που μπορεί να περιέχει πλήθος πληροφοριών και μπορεί να τοποθετηθεί σε ιδιαίτερα μικρά προϊόντα.

  • Το EPCglobal που βασίζεται στην τεχνολογία RFid επιτρέπει τη μοναδική αναγνώριση κάθε μονάδας και την αποτελεσματικότερη ιχνηλάτησή της σε όλα τα σημεία της εφοδιαστικής αλυσίδας

 

Συνεργασίες…

Δείτε ακόμη...

GS1 Retail & Consumer Goods Newsletter - April 2011

Το ενημερωτικό δελτίο GS1 Retail and Consumer Goods εκδίδεται ανά τρίμηνο και χρησιμεύει ως βήμα ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών μεταξύ των χρηστών του συστήματος GS1, όσον αφορά στη χρήση βέλτιστων πρακτικών για μια πιο αποτελεσματική, ασφαλέστερη και περισσότερο βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα.