Εγγύηση για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς αποτελούν κατά μεγάλο μέρος οι Μεταφορές και τα Logistics. Για το λόγο αυτό και στη σημερινή παγκόσμια οικονομία είναι απαραίτητο να βρίσκονται συνεχώς τρόποι που θα κάνουν τα Logistics της διεθνούς εφοδιαστικής αλυσίδας ακόμη πιο αποτελεσματικά.

Για επιχειρήσεις που καλούνται να επιβιώσουν σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, είναι σημαντικό να υιοθετήσουν σύγχρονες τεχνολογίες και ενιαία, κοινά αποδεκτά πρότυπα από όλους τους κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η χρήση των προτύπων GS1 προσφέρει αυτό το στρατηγικό πλεονέκτημα στη σύγχρονη ανταγωνιστική επιχείρηση.

Τα πρότυπα που έχουν αναπτυχθεί από τον GS1 για χρήση στον τομέα Μεταφορών και Logistics περιλαμβάνουν:

  • Κωδικούς Αναγνώρισης GS1

  • GS1 BarCodes και GS1 EPCglobal RFid tags

  • Μηνύματα eCom σε μορφή XML και EANCOM

  • Συγκεκριμένους Δείκτες Εφαρμογής (Application Identifiers - AIs) αποκλειστικά για χρήση στις διαδικασίες Μεταφορών και Logistics.


Με τη χρήση των προτύπων GS1 επιτυγχάνεται:

  • Εύκολη και ακριβής πρόσβαση σε πληροφορίες

  • Διαφάνεια στη ροή των προϊόντων και των πληροφοριών

  • Ιχνηλασιμότητα σε όλα τα σημεία της εφοδιαστικής αλυσίδας

  • Βελτιωμένες διαδικασίες αποθήκευσης και απογραφής

  • Ασφάλεια και ταχύτητα στις διαδικασίες μεταφοράς και διανομής

  • Ελαχιστοποίηση κόστους

Ο GS1 συνεργάζεται στενά με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων (WCO - World Customs Organisation) με τον οποίο το 2007 υπέγραψε σύμφωνο συνεργασίας.

 

Δείτε ακόμη...

 

Πρότυπα GS1: Η επιλογή για τις εταιρίες logistics

 

 


GS1 Transport & Logistics and Customs Reference Book - 2014/15
18 Success Stories

18 επιτυχημένες εφαρμογές των προτύπων GS1 στον τομέα των Μεταφορών, Logistics & Τελωνείων

 


 

Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε για Μεταφορές & Logistics σε 15'

   


GS1 Standards in Transport & Logistics

Εξηγεί τον τρόπο χρήσης των προτύπων GS1 από τον Τομέα Μεταφορών & Logistics, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα τόσο τις εμπειρίες επιχειρήσεων του Τομέα που χρησιμοποιούν ήδη αυτά τα πρότυπα GS1 όσο και τα σημαντικά οφέλη που αυτές έχουν αποκομίσει.

 GS1 Standards in Customs

Το μέχρι σήμερα έργο του ο GS1 σε συνεργασία με τον WCO έχει καταδείξει σαφώς ότι πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε όλες τις χώρες του κόσμου οι Τελωνειακοί φορείς, μπορούν να αντιμετωπισθούν χρησιμοποιώντας τα Πρότυπα GS1.

 SSCC –UCR Customs Project

Περιγράφεται η εφαρμογή του GS1 Serial Shipping Container Code (SSCC) από τους διάφορους εμπλεκόμενους στη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα και στις διασυνοριακές συναλλαγές.