Συμπληρώστε και στείλτε μας την αντίστοιχη αίτηση μαζί με τα στοιχεία που μας είναι απαραίτητα για την δημιουργία σωστών συμβόλων.

Υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να αξιοποιήσετε τη νέα μας υπηρεσία "Barcode Software", το νέο εξειδικευμένο λογισμικό για την δημιουργία όλων των GS1 συμβόλων.

Δείτε ακόμη...

 

 

Ενημερωτικό έντυπο "Barcode Software"