Η εγκυρότητα των barcodes που διακινούνται στην ελληνική αγορά και το εξωτερικό, πιστοποιείται αποκλειστικά μέσω του διεθνούς μητρώου GS1 GEPIR. Πληκτρολογήστε τον κωδικό barcode ενός προϊόντος, μιας μονάδας logistics ή τον κωδικό θέσης και βρείτε σε ποιά εταιρία αντιστοιχεί.

 

 

Το παγκόσμιο μητρώο έγκυρων GS1 Barcodes περιλαμβάνει περίπου 2.500.000 επιχειρήσεις από 115 χώρες στον κόσμο και χρησιμοποιείται από:

 • Δημόσιους φορείς

 • Τελειωνειακές και ελεγκτικές αρχές, για επιβεβαίωση στοιχείων & αντιμετώπιση πλαστών προϊόντων.

 • Εμπορικούς συνεργάτες για επιβεβαίωση στοιχείων. Η καθιέρωση του GS1 ως Trusted Source of Data, έχει οδηγήσει πολλές επιχειρήσεις, στην επιβεβαίωση των στοιχείων του πιθανού συνεργάτη τους μέσω του GEPIR, ΠΡΙΝ την έναρξη μιας εμπορικής συνεργασίας.

 • Καταναλωτές για ανεύρεση πληροφοριών σχετικά με τις επιχειρήσεις, τα προϊόντα των οποίων αγοράζουν.

 • Tα κατά τόπους εθνικά γραφεία GS1, στα πλαίσια του προγράμματος GS1 Logger, που αφορά σε δειγματοληπτικούς ελέγχους εγκυρότητας των GS1 barcodes, στη Διεθνή Εφοδιαστική Αλυσίδα. 

Γνωρίζετε ότι...

 • Το GEPIR είναι ένα δίκτυο που διασυνδέει τις βάσεις δεδομένων των εθνικών γραφείων που εκπροσωπούν τον GS1 σε κάθε χώρα.

 • Το GEPIR παρέχει πληροφορίες μόνο σχετικά με την επιχείρηση στην οποία ανήκει ο κωδικός barcode με τον οποίο πωλείται ένα προϊόν. Αυτή η επιχείρηση μπορεί να κατασκευάζει τα προϊόντα της οπουδήποτε στον κόσμο.

 • Πολλοί οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένων εθνικών γραφείων-μελών του GS1, έχουν αναπτύξει εφαρμογές διασύνδεσης με το δίκτυο GEPIR μέσω κινητής τηλεφωνίας.

Γιατί θα πρέπει μια επιχείρηση να φροντίσει να είναι καταχωρημένη στο GEPIR

 • Το GEPIR είναι το ΕΠΙΣΗΜΟ διεθνές μητρώο των επιχειρήσεων-μελών του GS1.

 • Εάν ο κωδικός GS1 μιας επιχείρησης δεν βρίσκεται καταχωρημένος στο GEPIR, τότε δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί η γνησιότητά του.

 • Στο περιβάλλον της παγκοσμιοποιημένης αγοράς, οι επιχειρήσεις πριν προβούν στην έναρξη μιας εμπορικής συνεργασίας, φροντίζουν να επιβεβαιώνουν τη γνησιότητα των GS1 κωδικών των συνεργατών τους.

 • Το GEPIR τροφοδοτείται με στοιχεία από τους ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ εθνικούς φορείς GS1. Κατά συνέπεια η καταχώρηση των επιχειρήσεων σε αυτό συνεπάγεται και την αυτόματη ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ των κωδικών GS1 που αυτές χρησιμοποιούν για τη διακίνηση των προϊόντων τους.

 

Δείτε ακόμη…


GEPIR Factsheet

Λίγα λόγια για το παγκόσμιο μητρώο κωδικών του διεθνούς οργανισμού GS1.