Είδος
Κωδικού
Κωδικός
(ΧΩΡΙΣ Ψηφίο Ελέγχου)
 Ψηφ. ΕλέγχουΠλήρης Κωδικός 
GTIN-8 
(Εισάγετε 7 ψηφία)
GTIN-12
(Εισάγετε 11 ψηφία)
GTIN-13
(Εισάγετε 12 ψηφία)
GTIN-14
(Εισάγετε 13 ψηφία)
SSCC    
(Εισάγετε 17 ψηφία)Πως να υπολογίσετε μόνοι σας ένα Ψηφίο Ελέγχου

Είδος Κωδικού

Θέσεις ψηφίων

GTIN-8

                   

N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

N8

GTIN-12

           

N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

N8

N9

N10

N11

N12

GTIN-13

         

N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

N8

N9

N10

N11

N12

N13

GTIN-14

       

N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

N8

N9

N10

N11

N12

N13

N14

SSCC

N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

N8

N9

N10

N11

N12

N13

N14

N15

N16

N17

N18

Βήμα 1: Πολλαπλασιάστε το ψηφίο που βρίσκεται σε κάθε θέση

 

x3

x1

x3

x1

x3

x1

x3

x1

x3

x1

x3

x1

x3

x1

x3

x1

x3

 

Βήμα 2: Προσθέστε τα αποτελέσματα για να βγάλετε ένα άθροισμα

Βήμα 3: Αφαιρέστε το άθροισμα από το πλησιέστερο μεγαλύτερο ή ίσο πολλαπλάσιο του 10 για να υπολογίσετε το Ψηφίο Ελέγχου

 


Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει ένα παράδειγμα που δείχνει πώς υπολογίζεται ένα Ψηφίο Ελέγχου για 13ψήφιο κωδικό:

Θέσεις

N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

N8

N9

N10

N11

N12

N13

Κωδικός χωρίς Ψηφίο Ελέγχου

6

2

9

1

0

4

1

5

0

0

2

1

-

Βήμα 1: Πολλαπλασιάστε

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

-

επί

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

-

Βήμα 2: Προσθέστε τα αποτελέσματα και

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

-

Υπολογίστε το άθροισμα

6

6

9

3

0

12

1

15

0

0

2

3

= 57

Βήμα 3: Αφαιρέστε το άθροισμα από το πλησιέστερο μεγαλύτερο ή ίσο πολλαπλάσιο του 10 δηλαδή 60 - 57 = 3 (Ψηφίο Ελέγχου)

Κωδικός με Ψηφίο Ελέγχου

6

2

9

1

0

4

1

5

0

0

2

1

3