Με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση, οι επιχειρήσεις-μέλη του σωματείου έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα, βασικής αλλά και πιο εξειδικευμένης κατάρτισης.

  

Αθήνα

 

"Το σύστημα GS1 - Βασικές γνώσεις και πρακτικές"

Απευθύνεται αποκλειστικά στα μέλη μας και είναι δωρεάν.

  

 

Ώρες διεξαγωγής: 2.30 - 5.30 μ.μ.

Τόπος διεξαγωγής: GS1 Association Greece, Αλεξιουπόλεως 32 - Αργυρούπολη, 3ος όροφος

 

Το σεμινάριο επαναλαμβάνεται στις παρακάτω ημερομηνίες:   

Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020 Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020
Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020 Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020
Τρίτη 10 Μαρτίου 2020 Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020
Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020
Παρασκευή 8 Μαΐου 2020 Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020
Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020  
   

Θεματικές Ενότητες:

  • Το Σύστημα GS1 – πρότυπα και τεχνολογίες

  • Κωδικοποίηση & Σήμανση με τα GS1 barcodes

  • Μονάδες Εμπορίας & Μονάδες Logistics

  • Barcodes – τι θα πρέπει να προσέχετε

  • Πρότυπα GS1 και λύσεις για ιχνηλασιμότητα

  • Άλλες δυνατότητες του Συστήματος και πώς να τις εκμεταλλευτείτε

  • Αξιοποιήσετε τις υπηρεσίες μας

  • Ερωτήσεις – Συζήτηση

  

Για σεμινάρια εκτός περιφέρειας Αττικής, θα υπάρξει ενημέρωση κατά περίπτωση.