Όλες οι εκδόσεις είναι σε ηλεκτρονική μορφή, pdf ή word, και μπορείτε να τις κατεβάσετε στον υπολογιστή σας.

Ενημερωτικό υλικό

GS1Profile

GS1 Association Greece profile (ελληνική έκδοση)

Λίγα λόγια για τον οργανισμό μας... Ποιοί είμαστε, τι κάνουμε, ποιός είναι ο ρόλος μας και η διοίκησή μας.

OdigosStepBySep

Σήμανση προϊόντων με GS1 barcodes σε απλά βήματα (ελληνική έκδοση)

Περιλαμβάνει τη βασική πληροφόρηση για την εφαρμογή των GS1 barcodes και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις προκειμένου να αποκτήσουν κωδικούς GS1.

GEPIR Factsheet

Λίγα λόγια για το παγκόσμιο μητρώο κωδικών του διεθνούς οργανισμού GS1.

HellaSync

HellaSync Data Pool

Συγχρονισμός αξιόπιστων δεδομένων σε πραγματικό χρόνο

GS1AnnualReport

GS1 Annual Report

Περιλαμβάνει τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τα βασικά προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει ο οργανισμός GS1, καθώς επίσης και τις προοπτικές των εργασιών που γίνονται σε νέους τομείς και σε εξειδικευμένα προγράμματα. Επιπλέον, προσφέρει λεπτομερή χρηματοοικονομική πληροφόρηση και παρουσιάζει το διεθνές πεδίο ενασχόλησης του οργανισμού.

Trac Ref Book2021

Traceability Reference Book 2021 

Mάθετε πώς τα πρότυπα GS1 διευκολύνουν την ιχνηλασιμότητα σε διαφορετικούς βιομηχανικούς τομείς σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, τι ωθεί τις εταιρείες να επιλέξουν την ιχνηλασιμότητα με τα πρότυπα GS1, καθώς και εφαρμογές ιχνηλασιμότητας από όλο τον κόσμο.

Πρότυπα GS1: Η επιλογή για τις εταιρίες logistics

GS1 DataBar: "Επανάσταση στο Λιανεμπόριο"

Εξηγεί τα κύρια χαρακτηριστικά, τις δυνατότητες και τα οφέλη των συμβόλων GS1 DataBar με εύχρηστο και οπτικοποιημένο τρόπο.

GS1 Databar fish

GS1 DataBar

Η τεχνολογία σύμμαχος στην ασφάλεια του καταναλωτή

Κανονισμός της ΕΕ για τη γνωστοποίηση Πληροφοριών για τα Τρόφιμα στους Καταναλωτές (ελληνική έκδοση)

Κατευθυντήριες γραμμές εφαρμογής για την ιχνηλασιμότητα κρεάτων και πουλερικών στην ΕΕ (ελληνική έκδοση)

GDSN Implementation Guidelines for EU Regulation 1169/2011 Mandatory Information, v 1.0-March 2014

 

Recommendation on how to handle product variants when selling online, v1.0 - March 2014

 

Transforming the Retail Supply Chain - Apparel, Fashion and Footwear

eProcurement for Government Supply Chains

Οι λύσεις του GS1 για τις ηλεκτρονικές δημόσιες προμήθειες βασίζονται σε διεθνή πρότυπα και είναι απόλυτα συνεπείς και συμβατές με τις λύσεις που χρησιμοποιούνται σήμερα στις εμπορικές εφοδιαστικές αλυσίδες.

GS1 GDSN

Καλύπτει τις βασικές πληροφορίες που θα πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με τον Παγκόσμιο Συγχρονισμό Δεδομένων καθώς και τα επιχειρηματικά οφέλη που παρέχει στους προμηθευτές και τους εμπόρους λιανικής πώλησης.

GS1 EPCglobal

Παρουσίαση του οργανισμού EPCglobal, πλεονεκτήματα της ενεργούς συμμετοχής σε αυτόν, περιγραφή του δικτύου του EPCglobal και της φιλοσοφίας του.

GS1 EPCglobal Standards in the Transportation and Logistics Services Industry

Επεξηγεί λεπτομερώς πώς η τεχνολογία EPC/RFid, βασιζόμενη στα πρότυπα GS1 EPCglobal, δημιουργεί προστιθέμενη αξία στους διάφορους εμπορικούς εταίρους στον κλάδο των μεταφορών και των υπηρεσιών logistics, διευκολύνοντας τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας από τον αποστολέα μέχρι τον παραλήπτη.

GS1 EPCglobal Standards in the Consumer Electronics Industry

Επεξηγεί λεπτομερώς πώς η τεχνολογία EPC/RFid, βασιζόμενη στα πρότυπα GS1 EPCglobal, δημιουργεί προστιθέμενη αξία στους διάφορους εμπορικούς εταίρους στον κλάδο των καταναλωτικών ηλεκτρονικών συσκευών, διευκολύνοντας τη διαχείρισή τους κατά τη συνολική διάρκεια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος.

GS1 EPCglobal Certification Program

Αυτό το φυλλάδιο εξηγεί την αξία των GS1 EPCglobal πιστοποιημένων προϊόντων, για τους τελικούς χρήστες και τους παρόχους λύσεων, καθώς έτσι δίνεται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη η δυνατότητα να αναπτύξουν με απόλυτη εμπιστοσύνη την τεχνολογία EPC/RFid.

GS1 EPCglobal Standards for Item Level Tagging

Καθώς η χρήση της τεχνολογίας EPC/RFid επεκτείνεται από το επίπεδο παλέτας και χαρτοκιβωτίου προς το επίπεδο σήμανσης μεμονωμένων αντικειμένων, αυτό το φυλλάδιο περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία αυτή έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει τόσο τους εμπορικούς εταίρους, όσο και τους καταναλωτές σε παγκόσμιο επίπεδο.

The GS1 Global Healthcare User Group - GS1 HUG™

Επεξηγεί το σημαντικό ρόλο και το έργο της ομάδας χρηστών Healthcare GS1 (GS1 HUG ™). Είναι η πρώτη φορά που ο συγκεκριμένος τομέας συσπειρώνεται γύρω από μια συνολική και διεθνή λύση για την ευρεία υιοθέτηση της αυτόματης αναγνώρισης προϊόντων προς όφελος των ασθενών.

GS1 Healthcare - Raising the bar on patient safety and supply chain efficiency

 

GS1 Standards in the Healthcare Supply Chain

Εύκολη και οπτικοποιημένη επεξήγηση των Προτύπων GS1 στον τομέα της Υγείας και περιγραφή των κύριων διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας του τομέα.

GS1 Standards in Transport & Logistics

 

GS1 Standards in Customs

Το μέχρι σήμερα έργο του ο GS1 σε συνεργασία με τον WCO έχει καταδείξει σαφώς ότι πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε όλες τις χώρες του κόσμου οι Τελωνειακοί φορείς, μπορούν να αντιμετωπισθούν χρησιμοποιώντας τα Πρότυπα GS1.

GS1 Transport, Logistics and Customs reference Book - 2014/15
18 Success Stories


18 επιτυχημένες εφαρμογές των προτύπων GS1 στον τομέα των Μεταφορών, Logistics & Τελωνείων

SSCC - UCR Customs Project

Αυτό το φυλλάδιο περιγράφει την εφαρμογή του GS1 Serial Shipping Container Code (SSCC) από τους διάφορους εμπλεκόμενους στη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα. Καθώς πολλές εταιρίες σε ολόκληρο τον κόσμο χρησιμοποιούν τις λύσεις GS1 στην παραγωγή και τη διανομή των προϊόντων τους, στόχος αυτού του φυλλαδίου είναι να αποτυπώσει την επέκταση της χρήσης του SSCC στις διασυνοριακές συναλλαγές.

GS1 and ISO

Η συνεργατική σχέση του GS1 με τον ISO είναι ιδιαίτερα μακρά και ενεργή. Αυτό το φυλλάδιο εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο ο GS1 συνεργάζεται με τον μεγαλύτερο διεθνή φορέα ανάπτυξης προτύπων.

GS1 GSMP - The Basics

Επεξηγεί αναλυτικά τη Διαδικασία Διαχείρισης των Προτύπων (GSMP), πώς μπορεί ένας ενδιαφερόμενος να συμμετάσχει σε αυτή, ενώ παρέχει σαφή ορισμό των ρόλων και των ευθυνών κάθε ομάδας εργασίας προκειμένου αυτές να ανταποκριθούν στις επιχειρηματικές απαιτήσεις όλων των εταιριών σε όλους τους κλάδους της βιομηχανίας, είτε είναι πολυεθνικές ή ΜΜΕ.

GS1 Member Organisations in Action

Το Σύστημα Προτύπων GS1 δημιουργείται από κοινού και σε εθελοντική βάση από εταιρίες σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Αλλά η πραγματική καθημερινή “δουλειά” πραγματοποιείται στα 107 τοπικά γραφεία GS1 (που αποκαλούνται "Οργανισμοί Μέλη"), όπου χιλιάδες στελέχη εργάζονται για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα πρότυπά μας. Σε αυτό το φυλλάδιο παρουσιάζονται μερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες πρόσφατες επιτυχίες τους.

Traceability

Τι είναι η ιχνηλασιμότητα και πώς το GS1 Πρότυπο Ιχνηλασιμότητας υποστηρίζει επιχειρηματικές ανάγκες όπως η ασφάλεια των τροφίμων, η ασφάλεια των ασθενών, η καταπολέμηση της παραχάραξης, βελτιώνοντας τη βιωσιμότητα και ικανοποιώντας τις αντίστοιχες ρυθμιστικές διατάξεις.

thumb wine trac gr

Ιχνηλασιμότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα κρασιού (ελληνική έκδοση)

Best practices for implementing GS1 standards for wine trade

Mobile Commerce: Opportunities and challenges
A GS1 Mobile Com White Paper

Στόχος αυτής της έκδοσης είναι μια γνωριμία με την επικρατούσα πραγματικότητα όσον αφορά στις εμπορικές συναλλαγές με τη χρήση κινητών τηλεφώνων (mobile commerce), τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους καταναλωτές. Παράλληλα αναφέρεται στην ανάγκη της ενεργούς εμπλοκής του GS1, με ουδέτερο τρόπο, όσον αφορά στη θέσπιση σχετικών παγκόσμιων προτύπων, προς όφελος όλων των ενδιαφερομένων.

GS1 MobileCom: Engaging with consumers via their mobile phones

Αυτό το φυλλάδιο εξηγεί για ποιό λόγο ασχολείται με το mobile commerce ο GS1, πώς είναι δομημένη η Κοινότητα των εμπλεκομένων στα πλαίσια του προγράμματος GS1 MobileCom, και πώς μπορούν να επωφεληθούν οι επιχειρήσεις από μια προσέγγιση των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας βασισμένη σε διεθνή και ανοικτά πρότυπα.

Mobile in Retail: Getting your retail environment ready for mobile
A GS1 MobileCom White Paper

Αυτό το ενημερωτικό φυλλάδιο διερευνά τις ευκαιρίες που δημιουργούνται για τους παραγωγούς επωνύμων προϊόντων και τους λιανεμπόρους, καθώς όλο και περισσότεροι καταναλωτές αρχίζουν να χρησιμοποιούν το κινητό τους τηλέφωνο τόσο για το σχεδιασμό των αγορών τους όσο και κατά τις επισκέψεις τους στα καταστήματα. Αναφέρει αναλυτικά τρόπους με τους οποίους τα πρότυπα GS1 μπορούν να υποστηρίξουν αυτή την έντονα αναδυόμενη αγορά.

GS1 Upstream Integration

Περιέχει μια γενική περιγραφή του τρόπου αντιμετώπισης στο σύνολο μιας εφοδιαστικής αλυσίδας με το σύστημα GS1, όσον αφορά στους προμηθευτές της εταιρίας (προμηθευτές α’ υλών, υλικών συσκευασίας κλπ), ενώ ταυτόχρονα εξηγεί το ρόλο που διαδραματίζουν τα πρότυπα GS1 στο πρόγραμμα GUSI (Global Upstream Supply Initiative ) του GCI.

GS1 Retail & Consumer Goods Newsletter - April 2011

Το ενημερωτικό δελτίο GS1 Retail and Consumer Goods εκδίδεται ανά τρίμηνο και χρησιμεύει ως βήμα ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών μεταξύ των χρηστών του συστήματος GS1, όσον αφορά στη χρήση βέλτιστων πρακτικών για μια πιο αποτελεσματική, ασφαλέστερη και περισσότερο βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα.

 

Εγχειρίδια

Γενικές Προδιαγραφές GS1

Οι Γενικές Προδιαγραφές GS1 αποτελούν τον πυρήνα του συστήματος, και περιγράφουν αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα GS1 Barcodes και οι Κωδικοί Αναγνώρισης, έτσι ώστε να συμμορφώνονται πλήρως με τα πρότυπα GS1. Χρησιμοποιούνται σε ολόκληρο το σύστημα GS1. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να σας στείλουμε τις Γενικές Προδιαγραφές σε ηλεκτρονική μορφή. (μόνο για μέλη)

Εγχειρίδιο Χρήσης (ελληνική έκδοση)

Στον οδηγό αυτό περιγράφεται το Σύστημα GS1 με τρόπο απλό και φιλικό προς τον χρήστη και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα GS1 BarCodes και στους Κωδικούς Αναγνώρισης. Σε καμία περίπτωση, ο οδηγός αυτός δεν εξαντλεί όλα τα θέματα και δεν υποκαθιστά τις Γενικές Προδιαγραφές GS1, που παραμένουν ο πρότυπος οδηγός αναφοράς. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να σας στείλουμε το Εγχειρίδιο Χρήσης σε ηλεκτρονική μορφή. (μόνο για μέλη)

VariableWeight thumb

Κωδικοποίηση και Σήμανση Μονάδων Εμπορίας Μεταβλητού Βάρους

Symbol Placement for Retail Items

Σχηματικές οδηγίες για την τοποθέτηση των συμβόλων barcode ανάλογα με τη μορφή και το είδος μιας συσκευασίας λιανικής πώλησης.

Common Mistakes to avoid when printing barcodes

Φωτογραφικά παραδείγματα για την αποφυγή των συνηθισμένων λαθών που γίνονται κατά την εκτύπωση των barcodes.

Barcode Color Guide

Παραδείγματα και κανόνες επιλογής χρωμάτων για την εκτύπωση των συμβόλων barcode.

Διεθνείς Κωδικοί Θέσης (GLN - Global Location Numbers) (ελληνική έκδοση)

Όλες οι επιχειρήσεις, σε κάποιο βαθμό, ανταλλάσσουν πληροφορίες, είτε εσωτερικά είτε μεταξύ τους. Ο Διεθνής Αριθμός Θέσης (GLN) καθιστά δυνατή τη μοναδική και αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση / αναγνώριση των συναλλασσομένων ηλεκτρονικά.

GTIN Allocation Rules for Healthcare

Σ’ αυτό το έντυπο παρέχονται εύχρηστες και οπτικοποιημένες επεξηγήσεις των βασικών αρχών των GTINs, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις ιδιαιτερότητες του τομέα Υγείας, βοηθώντας τις αντίστοιχες επιχειρήσεις στην ορθολογική διαχείριση των κωδικών τους.

The GS1 Global Traceability Programme: Helping companies implement traceability

Περιέχει χρήσιμες πληροφορίες που απαιτούνται για την κατανόηση της ιχνηλασιμότητας και περιγράφει αναλυτικά, με τη μορφή βημάτων, τον τρόπο εφαρμογής του GS1 Προτύπου Ιχνηλασιμότητας από τις επιχειρήσεις.

GS1 Global Traceability Standard for Healthcare

GS1 Global Traceability Standard for Healthcare - Implementation Guide

GS1 DataMatrix

Αυτό το έντυπο διευκολύνει την υιοθέτηση του νέου barcode, παρέχοντας λεπτομερείς πληροφορίες και τεχνικά χαρακτηριστικά σε ό,τι αφορά στην κωδικοποίηση, στην εκτύπωση και στην ανάγνωσή του. Αποτελεί μια χρήσιμη πηγή πληροφόρησης που μπορεί να υποστηρίξει την εφαρμογή του GS1 DataMatrix από κάθε τομέα δραστηριότητας, κλάδο βιομηχανίας ή χώρα.