Νέα

Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων Βασισμένο στο Blockchain

Ερευνητικό Έργο “Counterblock”, στο πλαίσιο της δράσης “ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ”, με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συνεργασία του Εργαστηρίου Οργάνωσης Παραγωγής (ΕΟΠ/ΕΜΠ) της σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του οργανισμού GS1 Association Greece, των επιχειρήσεων πληροφορικής Entersoft και Centiva και με εφαρμογή στο Οινοποιείο Troupis και στην εταιρεία logistics Synergy.

 

blockchain

counterblock logo
Το έργο αφορά στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός καινοτόμου πληροφοριακού συστήματος ιχνηλασιμότητας για την αποφυγή της παραποίησης στα διαφορετικά στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας. Το σύστημα ενσωματώνει πρότυπα και τεχνολογίες σήμανσης και ιχνηλάτισης προϊόντων καθώς και την τεχνολογία blockchain για την ασφάλεια στη διαμοίραση της πληροφορίας. Περιλαμβάνει δοκιμαστική εφαρμογή στον κλάδο του κρασιού και των αλκοολούχων ποτών. Ιστοσελίδα έργου: https://counterblock-project.gr

 

contact rs