Αίτηση Εγγραφής


Η παρακάτω αίτηση αφορά την εγγραφή σας ως μέλος στον GS1 Association-Greece, προκειμένου να λαμβάνετε τις υπηρεσίες του.

Τα πεδία με  asterisk είναι υποχρεωτικά και πρέπει να συμπληρωθούν.

Μπορείτε εναλλακτικά να κατεβάσετε την αίτηση σε αρχείο pdf και να την υποβάλετε σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες.

pdfΑίτηση εγγραφής μέλους

 

BHMA 1Ως Τακτικά μέλη εγγράφονται νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου, επιχειρήσεις και οργανισμοί, που ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν το σύστημα GS1 καθώς και να αποκτήσουν κωδικούς αριθμούς GS1.

Ως Συνεργαζόμενα μέλη εγγράφονται νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου, επιχειρήσεις και οργανισμοί, που δεν κάνουν κατ’ ανάγκη χρήση του συστήματος GS1 και των κωδικών αριθμών GS1, αλλά ενδιαφέρονται λόγω αντικειμένου να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του Σωματείου.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Διεύθυνση αλληλογραφίας (εάν διαφέρει από την παραπάνω)
Δραστηριότητα

contact rs