Θέσεις εργασίας

Εργαστείτε μαζί μας, σε ένα περιβάλλον με συνεχή υποστήριξη, ανάπτυξη και εκπαίδευση.

Barcode Solutions & Support Assistant

Tεχνική υποστήριξη των επιχειρήσεων-μελών του Oργανισμού, στη Δ/νση Business Standards & Solutions.


Κύριες Αρμοδιότητες

Παροχή τεχνικής υποστήριξης βασισμένης στα διεθνή πρότυπα GS1, ειδικότερα:

 • σε θέματα κωδικοποίησης και σήμανσης barcodes
 • Δημιουργίας συμβόλων barcode
 • Διενέργεια barcode verification (quality control)
 • Τεχνική Υποστήριξη ηλεκτρονικών πλατφορμών
 • Ενημέρωση και καταχώρηση ηλεκτρονικών αρχείων
 • Ανανέωση συνδρομών μελών


Προσόντα / Εμπειρία

 • Απόφοιτος Τ.Ε.Ι / ΙΕΚ / Κολλέγιο Πληροφορικής ή συναφές
 • Άριστη γνώση Windows & MS Office
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία 2 ετών σε Customer Support
 • Καλές γνώσεις CRM & ERP
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας


Χαρακτηριστικά

 • Αναλυτικός & πρακτικός τρόπος σκέψης με συνθετική ικανότητα
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Μεθοδικότητα
 • Επικοινωνία
 • Αποδοτικότητα
 • Ομαδικότητα

Αποστολή βιογραφικών υπ’ όψιν κ. Γιώργου Σαρανταυγά
email: g.sarantavgas@gs1greece.org

contact rs