Συνδρομές

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των επιχειρήσεων-μελών, από 1/9/2021 εγκαινιάζεται νέο σύστημα κατηγοριοποίησης της ετήσιας συνδρομής των τακτικών μελών του Σωματείου. Οι νέες κατηγορίες των ετήσιων συνδρομών λαμβάνουν πλέον υπόψη όχι μόνο τον ετήσιο κύκλο εργασιών του μέλους, αλλά και τις υπηρεσίες υποστήριξής του από το Σωματείο βάσει των αναγκών του.

Δείτε ενημέρωση εδώ
Ισχύει από 1/7/2022 έως 30/6/2023 (βάσει απόφασης Γενικής Συνέλευσης 4/3/2022)

ΕΓΓΡΑΦΗ

100 €

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Συνεργαζόμενα Μέλη

120 €

Τακτικά Μέλη

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

BASIC

ADVANCED

PREMIUM

Εταιρικό
Πρόθεμα

I. Βάσει ετήσιου κύκλου εργασιών

 

 

200.000

40 €

50 €

60 €

200.000

-

500.000

80 €

100 €

120 €

500.000

-

1.000.000

160 €

200 €

240 €

1.000.000

-

5.000.000

240 €

300 €

360 €

5.000.000

-

10.000.000

480 €

600 €

720 €

10.000.000

-

50.000.000

800 €

1.000 €

1.200 €

50.000.000

-

100.000.000

1.040 €

1.300 €

1.560 €

 

100.000.000

1.280 €

1.600 €

1.920 €

II. Δημόσιος τομέας

1.200 €

1.500 €

1.800 €

GTIN-8

έκαστος 40 €

έκαστος 50 €

έκαστος 60 €

GLN

έκαστος 16 €

έκαστος 20 €

έκαστος 24 €

UPC

160 €

200 €

240 €

 

ΠΑΡΟΧΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

BASIC

ADVANCED

PREMIUM

Barcode Verification

20 ετικέτες

Απεριόριστα

Απεριόριστα

Οπτικός έλεγχος ψηφιακών μακετών

Δημιουργία συμβόλων barcodes

30 σύμβολα

Απεριόριστα

Απεριόριστα

Barcode Software

Λογισμικό &
Εκπαιδευτικό Υλικό

Λογισμικό &
Απεριόριστη υποστήριξη

Λογισμικό &
Απεριόριστη υποστήριξη

GS1 Print - Λογισμικό δημιουργίας ετικετών παλέτας

Λογισμικό &
Εκπαιδευτικό Υλικό

Λογισμικό &
Απεριόριστη υποστήριξη

Λογισμικό &
Απεριόριστη υποστήριξη

Τηλεφωνική Υποστήριξη υπηρεσιών 1ου επιπέδου

Τηλεφωνική Υποστήριξη υπηρεσιών 2ου επιπέδου & λογισμικού

5 tickets

20 tickets

Απεριόριστα tickets

Βασική εκπαίδευση

1 παρακολούθηση με
Απεριόριστες συμμετοχές

Απεριόριστες
παρακολουθήσεις &
Απεριόριστες συμμετοχές

Απεριόριστες
παρακολουθήσεις &
Απεριόριστες συμμετοχές

Εξειδικευμένη εκπαίδευση

Εκπαίδευση στο χώρο του μέλους

Consulting για κωδικοποίηση και πρότυπα GS1

HellaSync DataPool

Εκπαίδευση & Yποστήριξη,
2 καταχωρήσεις

HellasTrace

Εκπαίδευση & Yποστήριξη,
2 καταχωρήσεις

contact rs