Συνδρομές

Ισχύει από 1/7/2023 έως 30/6/2024 (βάσει απόφασης Γενικής Συνέλευσης 24/2/2023)

ΕΓΓΡΑΦΗ

130 €

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Συνεργαζόμενα Μέλη

140 €

Τακτικά Μέλη

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

BASIC

ADVANCED

PREMIUM

Εταιρικό
Πρόθεμα

I. Βάσει ετήσιου κύκλου εργασιών

 

 

200.000

45 €

55 €

70 €

200.000

-

500.000

90 €

110 €

140 €

500.000

-

1.000.000

180 €

230 €

270 €

1.000.000

-

5.000.000

270 €

340 €

400 €

5.000.000

-

10.000.000

540 €

670 €

810 €

10.000.000

-

50.000.000

900 €

1.120 €

1.350 €

50.000.000

-

100.000.000

1.170 €

1.460 €

1.750 €

 

100.000.000

1.440 €

1.800 €

2.150 €

II. Δημόσιος τομέας

1.350 €

1.680 €

2.020 €

GTIN-8

έκαστος 50 €

έκαστος 60 €

έκαστος 70 €

GLN

έκαστος 20 €

έκαστος 30 €

έκαστος 40 €

UPC

180 €

230 €

270 €

 

ΠΑΡΟΧΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

BASIC

ADVANCED

PREMIUM

Ποιοτικός έλεγχος barcodes (Verification)

5 ετικέτες

10 ετικέτες

Απεριόριστα

Οπτικός έλεγχος ψηφιακών μακετών

Δημιουργία συμβόλων barcodes

5 σύμβολα

10 σύμβολα

Απεριόριστα

Barcode Software

Λογισμικό (Light version) &
Εκπαιδευτικό Υλικό

Λογισμικό (Light version) &
Εκπαιδευτικό Υλικό

Λογισμικό (Full version) &
Απεριόριστη υποστήριξη

GS1 Print - Λογισμικό δημιουργίας ετικετών παλέτας

Λογισμικό &
Εκπαιδευτικό Υλικό

Λογισμικό &
Εκπαιδευτικό Υλικό

Λογισμικό &
Απεριόριστη υποστήριξη

Τηλεφωνική Υποστήριξη υπηρεσιών 1ου επιπέδου

Τηλεφωνική Υποστήριξη υπηρεσιών 2ου επιπέδου & λογισμικού

5 tickets

10 tickets

Απεριόριστα tickets

Βασική εκπαίδευση

1 παρακολούθηση με
Απεριόριστες συμμετοχές

10 παρακολουθήσεις με
Απεριόριστες συμμετοχές

Απεριόριστες
παρακολουθήσεις &
Απεριόριστες συμμετοχές

Εξειδικευμένη εκπαίδευση

Εκπαίδευση στο χώρο του μέλους

Consulting για κωδικοποίηση και πρότυπα GS1

HellaSync DataPool

Εκπαίδευση & Yποστήριξη,
2 καταχωρήσεις

HellasTrace

Εκπαίδευση & Yποστήριξη,
2 καταχωρήσεις

contact rs