Υποστήριξη

Υπηρεσίες

Εκπαίδευση

Δείτε αναλυτικά τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια.

Δημιουργία barcodes

Ζητήστε να φτιάξουμε εμείς τα barcodes σας.

Verification

Ζητήστε ποιοτικό έλεγχο των barcodes σας.

Βασική εκπαίδευση

Δείτε τι περιλαμβάνει και πότε διεξάγεται.

Εκπαίδευση για GDSN & HellaSync

Δείτε τι περιλαμβάνει και πότε διεξάγεται.

Εργαλεία

Κανόνες διαχείρισης GTIN

Πότε αλλάζω κωδικό;

GPC

Δείτε τη διεθνή κατηγοριοποίηση προϊόντων.

Κανόνες διαχείρισης GLN

Πότε και πώς αποδίδω έναν κωδικό GLN;

Ψηφίο ελέγχου

Υπολογίστε το τελευταίο ψηφίο ελέγχου ενός κωδικού.

GS1 Print

Δημιουργείστε μόνοι σας πρότυπες ετικέτες logistics GS1.

Προδιαγραφές και εκδόσεις

Επισκεφθείτε τη βιβιβλιοθήκη γνώσης.

Barcode software

Δημιουργήστε μόνοι σας τα barcodes.

Κατάλογος Προμηθευτών

Αναζητήστε συνεργάτες.

GPC Browser

Αναζητήστε σε ποιά κατηγορία ανήκει ένα προϊόν.

Πλατφόρμες

Περιοχή Μελών

Ξεκινήστε εδώ την κωδικοποίηση των προϊόντων σας.

HellasTrace (EPCIS)

Ιχνηλάτηση προϊόντων

Verified by GS1

Θέλω να μάθω πληροφορίες για ένα προϊόν.

Μητρώο GLN

Αναζητήστε κωδικούς θέσης GLN.

HellaSync data pool

Συγχρονισμός αξιόπιστων δεδομένων

The GS1 Discovery App

Δείτε το ταξίδι ενός προϊόντος στην εφοδιαστική αλυσίδα, με τη χρήση των πρoτύπων GS1.

Λειτουργικότητες Verified by GS1

Δείτε πώς θα ξεκλειδώσετε όλες τις δυνατότητες της υπηρεσίας.

Αναζήτηση σε Verified by GS1

Αναζητήστε έναν κωδικό GS1

Image

contact rs