Εφαρμογές των προτύπων GS1 στην Ελλάδα

Τυποποίηση των λειτουργιών του ελληνικού στρατού για την αναβάθμιση των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών

Περισσότερα

Σήμανση καπνικών προϊόντων για την πάταξη του λαθρεμπορίου

Περισσότερα

Σήμανση της ταινίας γνησιότητας (ΕΟΦ-όσημο)

Περισσότερα

FENIX

Περισσότερα

AgroTrace

Περισσότερα

TrustTrace

Περισσότερα

QUHOMAtrace

Περισσότερα

Σήμανση των συνταγολογίων από τον ΟΠΑΔ

contact rs