Συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών

Συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών για την πάταξη του λαθρεμπορίου καπνού στην Ελλάδα

Δεδομένης της διεθνώς αναγνωρισμένης συμβολής των πρότυπων GS1 στην αναγνωρισιμότητα, ασφάλεια και ιχνηλασιμότητα των προϊόντων, και στο πλαίσιο ευρωπαϊκής οδηγίας για την υιοθέτηση πολιτικών και τη θέσπιση ειδικής σήμανσης στα προϊόντα καπνού με πληροφορίες αναγνωρίσιμες από τις αρμόδιες αρχές σε όλη την Ευρώπη, το Υπουργείο Οικονομικών συνεργάστηκε με τον GS1 Association-Greece για την τοποθέτηση ειδικού σήματος στα καπνικά προϊόντα.

Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του GS1 Association-Greece, το Υπουργείο Οικονομικών, πλέον παράγει μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος τις νέες ταινίες φορολογίας των καπνικών προϊόντων, οι οποίες κυκλοφορούν στην αγορά από τον Φεβρουάριο του 2017, και είναι ειδικά σχεδιασμένες, με χρώμα συγκεκριμένου κωδικού, από ειδικό προμηθευτή κ.ο.κ., προωθώντας με αυτό τον τρόπο την πάταξη του λαθρεμπορίου καπνού στην Ελλάδα.

Ένας ειδικός τύπος barcode, GS1 DataMatrix, μεταφέρει πάνω στο προϊόν πληροφορίες από την εταιρεία παραγωγής και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, μέχρι το ονοματεπώνυμο αρμόδιου στελέχους της εταιρείας με τηλέφωνο, χρήσιμες τόσο για τους τελωνειακούς και άλλους ελέγχους όσο και για τους καταναλωτές, οι οποίοι μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση κατεβάζοντας μια εφαρμογή στο κινητό τους τηλέφωνο.

Σύμφωνα με μελέτη σκοπιμότητας που διενήργησε η Ε.Ε., εάν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες υιοθετήσουν ένα κοινό πρότυπο για την ιχνηλασιμότητα και την ασφάλεια των καπνικών προϊόντων, τότε τα αποτελέσματα θα είναι θεαματικά ως προς την πάταξη του παρεμπορίου: Η μελέτη προβλέπει μείωση κατά 30% στο λαθρεμπόριο τσιγάρων, μείωση κατά 10% των παραχαραγμένων προϊόντων, αλλά και μείωση κατά 10% των «παράνομων λευκών», δηλαδή των εμπορικών σημάτων που κατασκευάζονται νόμιμα σε μία χώρα, αλλά διακινούνται λαθραία σε μία άλλη χωρίς να πληρώνονται δασμοί.

Image

contact rs