Υπολογισμός Ψηφίου Ελέγχου (Check Digit)

Το ψηφίο ελέγχου είναι το τελευταίο ψηφίο ενός κωδικού GS1. Υπολογίζεται με βάση όλα τα υπόλοιπα ψηφία του κωδικού, για να εξασφαλίσει ότι το barcode έχει αναγνωσθεί σωστά από το scanner ή ότι ο κωδικός έχει τη σωστή σύνθεση.

Υπολογισμός του Ψηφίου Ελέγχου

Είδος
Κωδικού
Κωδικός
(ΧΩΡΙΣ Ψηφίο Ελέγχου)
 Ψηφ. ΕλέγχουΠλήρης Κωδικός 
GTIN-8  (Εισάγετε 7 ψηφία)
GTIN-12 (Εισάγετε 11 ψηφία)
GTIN-13 (Εισάγετε 12 ψηφία)
GTIN-14 (Εισάγετε 13 ψηφία)
SSCC     (Εισάγετε 17 ψηφία)Πώς να υπολογίσετε μόνοι σας ένα Ψηφίο Ελέγχου

Είδος Κωδικού

 Θέσεις ψηφίων

GTIN-8

                   

N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

N8

GTIN-12

           

N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

N8

N9

N10

N11

N12

GTIN-13

         

N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

N8

N9

N10

N11

N12

N13

GTIN-14

       

N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

N8

N9

N10

N11

N12

N13

N14

SSCC

N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

N8

N9

N10

N11

N12

N13

N14

N15

N16

N17

N18

Βήμα 1: Πολλαπλασιάστε το ψηφίο που βρίσκεται σε κάθε θέση

 

x3

x1

x3

x1

x3

x1

x3

x1

x3

x1

x3

x1

x3

x1

x3

x1

x3

 

Βήμα 2: Προσθέστε τα αποτελέσματα για να βγάλετε ένα άθροισμα

Βήμα 3: Αφαιρέστε το άθροισμα από το πλησιέστερο μεγαλύτερο ή ίσο πολλαπλάσιο του 10 για να υπολογίσετε το Ψηφίο Ελέγχου

 

Παράδειγμα


Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει ένα παράδειγμα που δείχνει πώς υπολογίζεται ένα Ψηφίο Ελέγχου για 13ψήφιο κωδικό:

Θέσεις

N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

N8

N9

N10

N11

N12

N13

Κωδικός χωρίς Ψηφίο Ελέγχου

6

2

9

1

0

4

1

5

0

0

2

1

-

Βήμα 1: Πολλαπλασιάστε

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

-

επί

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

-

Βήμα 2: Προσθέστε τα αποτελέσματα και

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

-

Υπολογίστε το άθροισμα

6

6

9

3

0

12

1

15

0

0

2

3

= 57

Βήμα 3: Αφαιρέστε το άθροισμα από το πλησιέστερο μεγαλύτερο ή ίσο πολλαπλάσιο του 10 δηλαδή 60 - 57 = 3 (Ψηφίο Ελέγχου)

Κωδικός με Ψηφίο Ελέγχου

6

2

9

1

0

4

1

5

0

0

2

1

3

 

contact rs