Κωδικοί GTIN-14 για κιβώτια και μονάδες χονδρικής

Η κωδικοποίηση των μονάδων χονδρικής γίνεται με τη χρήση των 14ψήφιων κωδικών GTIN-14, ο οποίοι είναι διεθνείς και η εγκυρότητά τους μπορεί να επβεβαιωθεί μέσω της υπηρεσίας Verified by GS1.

Η δομή του κωδικού GTIN-14 διαφοροποιείται ανάλογα με το αν η μονάδα χονδρικής που θέλουμε να κωδικοποιήσουμε είναι ομοιογενής η όχι, αν δηλαδή όλα τα περιεχόμενα τεμάχια είναι ίδια. 

Κωδικοποίηση ομoιογενών μονάδων χονδρικής με GTIN-14 (περιέχονται ίδια προϊόντα)

Δείκτης
1-8
Εταιρικό Πρόθεμα GS1 + Κωδικός Προϊόντος

Ψηφίο Ελέγχου

Δείκτης

Τα ψηφία 1 έως 8 στην αρχή των GTIN-14 ομοιογενών συσκευασιών αντιστοιχούν στην περιεχόμενη ποσότητα της μονάδας εμπορίας χονδρικής για το συγκεκριμένο προϊόν (π.χ. δείκτης 1 για 12 τεμάχια, δείκτης 2 για 8 τεμάχια κ.ο.κ.). Οι δείκτες 1 έως 8 μπορεί να χρησιμοποιηθούν με οποιαδήποτε σειρά, και μερικοί μπορούν να μη χρησιμοποιηθούν καθόλου.

Εταιρικό Πρόθεμα GS1 + Κωδικός Προϊόντος

Πρόκειται για 12 ψηφία που προέρχονται από τον κωδικό της περιεχόμενης μονάδας, χωρίς το ψηφίο ελέγχου.

Ψηφίο Ελέγχου

Το Ψηφίο Ελέγχου είναι το τελευταίο ψηφίο στα δεξιά του GTIN. Eίναι πάντοτε υπολογιζόμενο από το σύνολο των προηγούμενων ψηφίων, βάσει ειδικού αλγορίθμου, και εξασφαλίζει ότι ο κωδικός έχει τη σωστή σύνθεση.

rectangle 22x
Παράδειγμα

Ο κωδικός της περιεχόμενης μονάδας είναι 5201234000001, επομένως τα 12 ψηφία χωρίς το ψηφίο ελέγχου είναι 520123400000.
Για το χαρτοκιβώτιο των 12 τμχ. μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον δείκτη 1 και να υπολογίσουμε εκ νέου ψηφίο ελέγχου, οπότε ο κωδικός θα είναι 1 520123400000 8.
Για το χαρτοκιβώτιο των 24 τμχ. μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον δείκτη 3 και να υπολογίσουμε εκ νέου ψηφίο ελέγχου, οπότε ο κωδικός θα είναι 3 520123400000 2.

Κωδικοποίηση ανομoιογενών μονάδων χονδρικής με GTIN-14 (περιέχονται διαφορετικά προϊόντα)

Αποδίδεται ένας νέος κωδικός GTIN-13, ο οποίος δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για κανένα άλλο προϊόν, και δεσμεύεται αποκλειστικά για το συγκεκριμένο χαρτοκιβώτιο.

Στη συνέχεια ανατίθεται το ψηφίο 0 στην αρχή του κωδικού. 

rectangle 22x
Παράδειγμα

Οι κωδικοί που περιέχονται σε κιβώτιο είναι 5201234000001, 5201234000018 και 5201234000025. 
Για το χαρτοκιβώτιο των 8 τμχ αποδίδουμε τον νέο GTIN-13 5201234000032, οπότε ο κωδικός θα είναι 05201234000032.
Για το χαρτοκιβώτιο των 12 τμχ αποδίδουμε τον νέο GTIN-13 5201234000049, οπότε ο κωδικός θα είναι 05201234000049.

Σήμανση

Οι κωδικοί GTIN-14 απεικονίζονται με σύμβολο ITF-14 ή GS1-128.

contact rs