Κωδικοί GTIN-8 για προϊόντα μικρού μεγέθους

Οι κωδικοί GTIN-8 αποδίδονται μόνο σε προϊόντα που το μέγεθός τους δεν επιτρέπει τη χρήση ενός barcode ΕΑΝ-13, όπως για παράδειγμα ένα κραγιόν ή ένα κουτί σπίρτα. Αποτελούνται μόνο από 8 ψηφία και επομένως το barcode είναι μικρότερο. Οι κωδικοί GTIN-8 χορηγούνται μεμονωμένα από τους εθνικούς οργανισμούς GS1 και εφόσον ισχύει κάποια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Η ολική εκτυπωμένη επιφάνεια της συσκευασίας του προϊόντος είναι μικρότερη από 80 cm2.
  • Η επιφάνεια της μεγαλύτερης ετικέτας του προϊόντος είναι μικρότερη από 40 cm2.
  • Σε κυλινδρικά προϊόντα η διάμετρος είναι μικρότερη από 3 cm (30 mm).

Η ενδιαφερόμενη επιχείρηση, πριν καταλήξει ότι χρειάζεται έναν κωδικό GTIN-8, θα πρέπει πρώτα να εξαντλήσει όλες τις πιθανές εναλλακτικές λύσεις για την εκτύπωση ενός barcode EAN-13, όπως:

  • Αν το μέγεθος του barcode μπορεί να μειωθεί τόσο ώστε να εξασφαλίζονται οι ελάχιστες προϋποθέσεις για την ποιότητα εκτύπωσής του (π.χ. μείωση μεγέθυνσης συμβόλου).
  • Αν μπορεί να αλλάξει η ετικέτα του προϊόντος, έτσι ώστε να συμπεριλάβει ένα barcode EAN/UPC στις επιτρεπτές διαστάσεις.
  • Αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα σύμβολο με μειωμένο ύψος αλλά κανονικό πλάτος.

GS1 Symbol Home RGB 2015 04 16Στείλτε μας τη συσκευασία σας προκειμένου να αξιολογήσουμε αν το προϊόν πληρεί τις προϋποθέσεις για έναν 8ψήφιο κωδικό, ώστε να εφαρμοστεί η καλύτερη δυνατή λύση για τη διακίνησή του.

Κωδικοποίηση με GTIN-8

Οι κωδικοί GTIN-8 αποδίδονται μεμονωμένα από τον GS1 και αντιστοιχίζονται με ένα και μόνο προϊόν που προορίζεται να πωληθεί ως μονάδα λιανικής.

Οι κωδικοί GTIN-8 ξεκινούν με το πρόθεμα χώρας που καταλαμβάνει τα 3 πρώτα ψηφία του κωδικού, και καταλήγουν με τελευταίο το υπολογιζόμενο ψηφίο ελέγχου. Ωστόσο δεν απαιτούν καμμία διαχείριση στη δομή τους από την επιχείρηση, καθότι χρησιμοποιούνται αυτούσιοι, ακριβώς όπως αποδίδονται από τον GS1.

Oι κωδικοί GTIN-8 είναι διεθνείς και ανεξάρτητοι από τη χώρα προέλευσης και διακίνησης του προϊόντος. Η εγκυρότητά τους επιβεβαιώνεται από την υπηρεσία Verified by GS1, στην οποία είναι επιπλέον διαθέσιμες και  πληροφορίες για τα προϊόντα.

Σήμανση

Οι κωδικοί GTIN-8 απεικονίζονται με σύμβολο ΕΑΝ-8.

contact rs