Πρότυπα Κωδικοποίησης GS1

για την μοναδική και παγκόσμια αναγνώριση προϊόντων, φυσικών θέσεων και άλλων

Οι κωδικοί αναγνώρισης GS1 παρέχουν στις εταιρείες αποτελεσματικούς τρόπους πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με τα αντικείμενα στην αλυσίδα εφοδιασμού τους και τους επιτρέπουν να μοιράζονται τις πληροφορίες αυτές με τους εμπορικούς εταίρους. Πρόκειται για διεθνείς κωδικούς τυποποιημένης μορφής που μπορούν να αναγνωρίσουν προϊόντα, έγγραφα, φυσικές τοποθεσίες , πάγια και πολλά άλλα. Επειδή είναι παγκοσμίως μοναδικοί, μπορούν να διαμοιράζονται μεταξύ επιχειρήσεων, αυξάνοντας τη διαφάνεια της αλυσίδας εφοδιασμού για τους εμπορικούς εταίρους.

Για να δημιουργήσετε έναν κωδικό αναγνώρισης GS1, η επιχείρησή σας πρέπει να γίνει μέλος του GS1 και να αποκτήσει ένα εταιρικό πρόθεμα GS1. Αυτό θα αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία των κωδικών της.

Εταιρικό Πρόθεμα GS1

icon top tip 7

Το Εταιρικό Πρόθεμα GS1 αποδίδεται σε μία και μόνο επιχείρηση παγκοσμίως γα την αποκλειστική της χρήση και μπορεί να έχει μήκος από 7 έως και 11 ψηφία. Ο αριθμός των ψηφίων του προθέματος καθορίζει και το εύρος των επιμέρους κωδικών που μπορούν να δημιουργηθούν από αυτό. Το Εταιρικό Πρόθεμα GS1 ξεκινά από το Πρόθεμα Χώρας και ακολουθείται από τον Κωδικό Επιχείρησης, πάντοτε όμως είναι ο συνδυασμός των πεδίων αυτών, όπως δηλαδή αποδίδεται σε μία επιχείρηση από τον GS1. 

Κωδικοί αναγνώρισης GS1 ID Keys

 

ID Key

Χρησιμοποιείται
για να αναγνωρίσει

Επεξήγηση 

Παράδειγμα

 gtin_home.png

GTIN
Global Trade Item Number

Προϊόντα και υπηρεσίες Ο GTIN είναι το αριθμητικό μέρος του γραμμωτού κώδικα, που χρησιμοποιείται στο φυσικό και στο διαδικτυακό λιανικό εμπόριο για την ταυτοποίηση των προϊόντων.
Βάζο με μαρμελάδα, παντελόνι, καρέκλα, μουσικό άλμπουμ
 

GLN
Global Location Number

Οργανισμοί και θέσεις Τυποποιημένο αναγνωριστικό για τις θέσεις, με σκοπό μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και διαφάνεια στην αλυσίδα εφοδιασμού
Επιχειρήσεις, αποθήκες, εργοστάσια, καταστήματα
 

SSCC
Serial Shipping Container Code

Μονάδες logistics Μοναδική και σειριακή ταυτοποίηση των μονάδων μεταφοράς με εφαρμογή στη διαδικασία ιχνηλασιμότητας
Μοναδιαία φορτία σε παλέτες, κυλινδρικά κλουβιά, δέματα
 

GRAI
Global Returnable Asset Identifier

Επιστρεπτέα περιουσιακά στοιχεία Διεθνές αναγνωριστικό για την ταυτοποίηση επιστρεφόμενων περιουσιακών στοιχείων, που επιτρέπει την ιχνηλασιμότητα. Παλέτες, κιβώτια, βαρέλια
 

GIAI
Global Individual Asset Identifier

Πάγια Διεθνές αναγνωριστικό για τον εντοπισμό και τη διαχείριση μεμονωμένων περιουσιακών στοιχείων

Ιατρικός εξοπλισμός , εξοπλισμός παραγωγής, εξοπλισμός μεταφορών και ειδών πληροφορικής

 

GSRN
Global Service Relation Number

Σχέσεις παρόχου και αποδέκτη υπηρεσιών Χρησιμοποιείται από οργανισμούς παροχής υπηρεσιών για τον προσδιορισμό των σχέσεών τους με μεμονωμένους παρόχους υπηρεσιών
Μέλη προγράμματος επιβράβευσης, γιατροί σε νοσοκομείο, μέλη βιβλιοθήκης
 

GDTI
Global Document Type Identifier

Έγγραφα Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εταιρείες για την ταυτοποίηση εγγράφων, συμπεριλαμβανομένης της κατηγορίας ή του τύπου κάθε εγγράφου
Φορολογικές απαιτήσεις, έντυπα αποστολών, άδειες οδήγησης
 

GINC
Global Shipping Identification Number

Αποστολές

Προσδιορίζει μονάδες logistics που συγκεντρώνονται για να μεταφερθούν μαζί με το ίδιο έγγραφο αποστολής.

Μονάδες logistics που μεταφέρονται μαζί σε ένα θαλάσσιο εμπορευματοκιβώτιο
gsin home

GSIN
Global Shipping Identification Number

Αποστολές

Προσδιορίζει ομάδα μονάδων logistics που αναφέρονται σε δελτίο αποστολής και/ή δελτίο μεταφοράς

Μονάδες logistics που παραδίδονται μαζί στον πελάτη
 

GCN
Global Coupon Number

Κουπόνια Μοναδική παγκόσμια ειδική ταυτοποίηση για τις επιχειρήσεις για την αναγνώριση των ψηφιακών κουπονιών Ψηφιακά κουπόνια
 Icon CPID CPID
Component/Part Identifier
Εξαρτήματα και ανταλλακτικά

Επιτρέπει την ταυτοποίηση εξαρτημάτων και ανταλλακτικών, συνήθως όταν ένας αρχικός κατασκευαστής εξοπλισμού ορίζει τις προδιαγραφές ενός εξαρτήματος ή ανταλλακτικού που αποτελεί μέρος του τελικού προϊόντος του, όπως ένα αυτοκίνητο.

Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
 

GMN
Global Model Number

Μοντέλο προϊόντος

Επιτρέπει στους χρήστες να ταυτοποιούν με μοναδικό τρόπο το μοντέλο προϊόντος καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του.

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα
This image for Image Layouts addon

Χρειάζομαι κωδικούς GS1

Η μοναδικότητα και εγκυρότητα των κωδικών και των barcodes GS1 εξασφαλίζεται μόνο όταν αυτά έχουν εκδοθεί από εθνικούς οργανισμούς GS1 που αποτελούν την αποκλειστική πηγή για την διαχείρισή τους σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο GS1 Association Greece είναι σύνδεσμος μη κερδοσκοπικός, μέλος του διεθνούς Οργανισμού GS1, νόμιμος και μοναδικός εξουσιοδοτημένος φορέας στην Ελλάδα για την έκδοση και διαχείριση κωδικών barcodes GS1 με προθέματα 520 και 521.

contact rs