Όροι χρήσης

Καταστατικό

Καταστατικό του σωματείου GS1 Association-Greece

Κώδικας Καλής Πρακτικής

Γενικοί όροι χρήσης Κωδικών αριθμών και Υπηρεσιών GS1

Ειδικοί Όροι Υπηρεσιών

Barcode Software

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης Λογισμικού

UDI

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης Κωδικών GS1 στα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα

Περιοχή Μελών

Όροι και προϋποθέσεις πρόσβασης και χρήσης της Περιοχής Μελών του σωματείου

GS1 Print

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης της εφαρμογής

HellaSync

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης των υπηρεσιών του Data Pool

Verified by GS1

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης των υπηρεσιών της πλατφόρμας

Πολιτικές

Ελεύθερος Ανταγωνισμός

Πολιτική συμμόρφωσης προς το δίκαιο του ανταγωνισμού

GDPR

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Website

Πολιτική χρήσης δικτυακού τόπου και ιστοσελίδων

contact rs