Κωδικοποίηση για Προϊόντα Μεταβλητού βάρους

Τι θεωρείται προϊόν μεταβλητού βάρους;

Προϊόντα Μεταβλητού βάρους θεωρούνται τα ζυγιζόμενα προϊόντα, των οποίων η τιμή διαφοροποιείται κάθε φορά, ανάλογα με το βάρος τους, π.χ. φρούτα, τυριά, κρέας, ψάρια. Επομένως η πληροφορία του βάρους πρέπει υποχρεωτικά να επισημαίνεται στο barcode των προϊόντων αυτών, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία πώλησης τους. Η κωδικοποίηση και η σήμανση των προϊόντων αυτών διαφοροποιείται αναλόγως με το αν προορίζονται για λιανική ή χονδρική πώληση. 

icon top tip 7
Κατεβάστε τον σύντομο οδηγό με πληροφορίες γαι την κωδικοποίηση και σήμανση προϊόντων μεταβλητού βάρους από τον παραγωγό ή τον προμηθευτή.

Download

Πρόκειται να εξάγετε ζυγιζόμενα προϊόντα λιανικής πώλησης στο εξωτερικό;


icon top tip 7Οι κωδικοί προϊόντων μεταβλητού βάρους για λιανική πώληση, αποτελούν εθνικές λύσεις και η δομή τους διαφέρει από χώρα σε χώρα. Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να εξάγουν προϊόντα μεταβλητού βάρους για λιανική πώληση, θα πρέπει να ακολουθήσουν τις δομές κωδικοποίησης που ισχύουν στην αντίστοιχη χώρα. Στείλτε μας το αίτημά σας κι εμείς θα μεσολαβήσουμε με το αντίστοιχο εθνικό γραφείο GS1 για την έκδοση ειδικού εταιρικού προθέματος για την επιχείρησή σας και τη συγκεκριμένη χώρα προορισμού, αποστέλλοντάς σας τις σχετικές προδιαγραφές. Για τη διαδικασία, δεν υπάρχει επιπλέον κόστος.
Image

Η ανάγκη για περισσότερες πληροφορίες διαθέσιμες στο ταμείο, οδήγησε στη δημιουργία της συμβολογίας GS1 Databar, όπου με τη χρήση Δεικτών Εφαρμογής απεικονίζονται πρόσθετα δεδομένα που ενδιαφέρουν τόσο τον λιανέμπορο όσο και τον καταναλωτή, όπως βάρος, ημερομηνία λήξης, κωδικός παρτίδας, χώρα προέλευση. Η συμβολογία αναμένεται να εφαρμοστεί ευρέως στα επόμενα έτη, προς το παρόν όμως η εφαρμογή της στη χώρα μας είναι περιορισμένη, λόγω των απαραίτητων αλλαγών στα πληροφοριακά συστήματα των POS.

Προϊόντα Μεταβλητού βάρους για χονδρική πώληση

Η αναγνώριση των προϊόντων μεταβλητού βάρους που προορίζονται για χονδρική πώληση, γίνεται με τη χρήση κωδικού GTIN-14, ο οποίος ξεκινά πάντα με το ψηφίο 9. Η δομή κωδικού GTIN-14 δεν περιλαμβάνει το βάρος. Η πληροφορία του βάρους είναι ένα επιπρόσθετο δεδομένο, που συμπεριλαμβάνεται στο barcode που θα εκτυπωθεί στην ετικέτα.

 

Σήμανση

Η σήμανση των συσκευασιών χονδρικής πώλησης με barcode γίνεται με τη χρήση του συμβόλου GS1-128 που έχει τη δυνατότητα να συμπεριλάβει τις δύο ξεχωριστές πληροφορίες κωδικού και βάρους μαζί, σε ένα ενιαίο σύμβολο αλλά ακόμη και επιπρόσθετες πληροφορίες όπως κωδικούς παρτίδας, ημερομηνία λήξης, κλπ. Πλέον πολλές αλυσίδες λιανικής απαιτούν από τους προμηθευτές τους τη χρήση GS1-128 για βελτίωση της διαχείρισης των εμπορευμάτων κατά την παραλαβή και αποθήκευση.

GS1 Symbol Zoom In RGB 2015 04 16

Δείτε ακόμη…

Πρόκειται να εξάγετε ζυγιζόμενα προϊόντα χονδρικής πώλησης στο εξωτερικό;

Πρόκειται να εξάγετε ζυγιζόμενα προϊόντα χονδρικής πώλησης στο εξωτερικό;

GS1 Symbol Info Sign RGB 2015 04 16
Η συγκεκριμένη λύση για προίόντα μεταβλητού βάρους για χονδρική πώληση, είναι πλέον ενδεδειγμένη και αποδεκτή παγκοσμίως και δεν διαφοροποιείται ανάλογα με τη χώρα προορισμού των προϊόντων.

Παράδειγμα για Μονάδες Λιανικής

Image
Image
Εταιρικό Πρόθεμα Μεταβλητού Βάρους της επιχείρησης “Fish & Fresh” για την ελληνική αγορά 27456
 
Αριθμός αναφοράς είδους που έχει αποδώσει ο παραγωγός 01 Τσιπούρα, 02 Λαυράκι, 03 Συναγρίδα...
 
Ένδειξη βάρους ζυγιστικής για τη συσκευασία 547gr
 
Ψηφίο ελέγχου 1
Image

Παράδειγμα για Μονάδες Χονδρικής

Image
Κωδικοί GTIN-13 από το διεθνές Εταιρικό Πρόθεμα GS1 52012345 της επιχείρησης “Fish & Fresh”:
5201234500013 για Τσιπούρα
5201234500020 για Λαυράκι
5201234500037 για Συναγρίδα
 
Μετατροπή σε GTIN-14 με πρώτο ψηφίο τον ειδικό δείκτη 9 για τα ζυγιζόμενα προϊόντα και επαναϋπολογισμό του τελευταίου ψηφίου ελέγχου:
95201234500016 για κιβώτιο Τσιπούρα
95201234500023 για κιβώτιο Λαυράκι
95201234500030 για κιβώτιο Συναγρίδα
 
Ένδειξη βάρους ζυγιστικής για το κιβώτιο
6kg και 245gr

 

Image

contact rs