Εσείς είστε μέσα στην Περιοχή Μελών;

Ένας ισχυρός και αξιόπιστος σύμμαχος για να διαχειριστείτε τους κωδικούς GS1 και να αξιοποιήσετε τις υπηρεσίες μας.

Περιοχή Μελών

Η Περιοχή Μελών απευθύνεται στα μέλη του GS1 Association Greece, είναι προσβάσιμη μέσα από το website του οργανισμού και βρίσκεται υπό την αποκλειστική διαχείριση του κάθε μέλους. Δημιουργήθηκε με σκοπό να διευκολύνει την καθημερινότητα των επιχειρήσεων σε ό,τι σχετίζεται με τους κωδικούς των προϊόντων τους, τα barcodes, τις ετικέτες και εν γένει τη διαχείριση του συστήματος GS1, την εύκολη χρήση και τη μέγιστη αξιοποίησή του.

Image
gs1 sharing rgb 2020 11 12

Πρόκειται για ένα σύγχρονο εργαλείο, με ευκολία στη χρήση που διευκολύνει τις επιχειρήσεις να διαχειριστούν τους κωδικούς των προϊόντων τους και να αποδώσουν νέους, με έγκυρο και αξιόπιστο τρόπο.

rectangle 12x

Αποθηκεύει τις αντιστοιχήσεις κωδικών με προϊόντα, προκειμένου για την ασφαλή διαχείριση και διατήρησή τους και παρέχει πρόσβαση στις υπηρεσίες για τη δημιουργία συμβόλων barcodes, verification, ετικετών για παλέτες, κ.ά.

rectangle 12x

Εξυπηρετεί την προώθηση των προϊόντων στην τοπική αλλά και την παγκόσμια αγορά μέσω της καταχώρησης των προϊόντων στο GS1 Registry και τη δυνατότητα αναζήτησής τους από τους λιανέπορους παντού στον κόσμο, μέσω της υπηρεσίας Verified by GS1.

rectangle 12x

Είναι προσβάσιμη ανά πάσα στιγμή από την επιχείρηση και από οποιοδήποτε σημείο, ακόμη και από μία mobile συσκευή ενώ λειτουργεί ως ένας δίαυλος επικοινωνίας για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των μελών του σωματείου.

rectangle 12x

Επιτρέπει τη διαχείριση των στοιχείων της επιχείρησης από την ίδια, προκειμένου για την ορθότερη μεταξύ μας συνεργασία και αποθηκεύει το ιστορικό των ήδη ληφθέντων υπηρεσιών.

rectangle 12x

Συγκεντρώνει εκπαιδευτικό υλικό, σύντομους οδηγούς, βοηθητικά video, προδιαγραφές.

Εσείς είστε μέσα;

H οριστική καταχώρηση των προϊόντων στην Περιοχή Μελών, καθιστά τους κωδικούς GS1 και τα βασικά χαρακτηριστικά των προϊόντων διαθέσιμα προς αναζήτηση μέσω της υπηρεσίας Verified by GS1. Έτσι, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να επιβεβαιώνουν την ταυτότητα των προϊόντων, χρησιμοποιώντας μία μοναδική και ουδέτερη πηγή πληροφοριών.

Η υπηρεσία Verified by GS1 βρίσκεται ήδη σε εφαρμογή σε αρκετές χώρες και τα στοιχεία των καταχωρημένων προϊόντων είναι ήδη προσβάσιμα στους ενδιαφερόμενους!

Συχνές ερωτήσεις

Μπορώ να καταχωρήσω τα προϊόντα μου μαζικά;

Βεβαίως. Υπάρχει δυνατότητα μαζικής εισαγωγής προϊόντων μέσω αρχείου excel προκαθορισμένης γραμμογράφησης.

Verified by GS1 - Εσείς είστε μέσα;

H υπηρεσία Verified by GS1 είναι ένας ισχυρός και αξιόπιστος σύμμαχος για να προωθήσετε τα προϊόντα σας στην τοπική αλλά και την παγκόσμια αγορά. 

contact rs