Νομιμοποίηση

Το μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ GS1» και τον διακριτικό τίτλο «GS1 ASSOCIATION-GREECE» ιδρύθηκε από ελληνικές επιχειρήσεις-χρήστες του συστήματος GS1, υπό την καθοδήγηση και εποπτεία του μη κερδοσκοπικού διεθνούς οργανισμού GS1, κεντρικού φορέα διαχείρισης του συστήματος GS1 σε παγκόσμια κλίμακα, που εδρεύει στις Βρυξέλλες και δραστηριοποιείται από το 1973.

Η νομιμότητα ίδρυσης του Σωματείου καθώς και του Καταστατικού του αναγνωρίστηκε με την υπ' αριθμ. 7833/2010 τελεσίδικη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Η εισδοχή του Σωματείου ως μέλους του διεθνούς οργανισμού GS1 έγινε ομόφωνα δεκτή από τη Γενική Συνέλευση των μελών του και του απονεμήθηκε το αποκλειστικό δικαίωμα να διαχειρίζεται στην Ελλάδα τα διεθνή πρότυπα GS1 και να εκδίδει τους κωδικούς barcodes GS1 με προθέματα 520 και 521. Ταυτόχρονα, παραχωρήθηκε στο Σωματείο αποκλειστική άδεια χρήσης των κοινοτικών σημάτων GS1 για την Ελλάδα.

Δείτε ακόμη...

contact rs