Εναρμονιζόμαστε με το μέλλον: Το GEPIR® αντικαθίσταται από το Verified by GS1

Η κληρονομιά του GEPIR

Από την έναρξή του το 1999, το GEPIR διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του τοπίου του παγκόσμιου εμπορίου. Υπήρξε μία καθοριστικής σημασίας υπηρεσία του GS1, που πρόσφερε άμεση πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες για τις εταιρείες και τα προϊόντα τους, με μια απλή αναζήτηση του κωδικού barcode. Από τον εντοπισμό προϊόντων μέχρι την παρακολούθηση αποστολών, το GEPIR έχει συνδέσει αμέτρητες επιχειρήσεις και ιδιώτες με τα δεδομένα που χρειάζονται. Ο ρόλος του στην απρόσκοπτη λειτουργία των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού υπήρξε ζωτικής σημασίας, καθότι λειτούργησε ως φάρος της δέσμευσης του GS1 για διαφάνεια και αποτελεσματικότητα.

Προχωρώντας από το GEPIR στο Verified by GS1

Το Verified by GS1 παρέχει μοναδικές, αξιόπιστες και επαληθεύσιμες πληροφορίες για προϊόντα, εταιρίες και τοποθεσίες, σε επιχειρηματικούς εταίρους και κρατικούς φορείς. Από τότε που ξεκίνησε, πριν από αρκετά χρόνια, η υπηρεσία Verified by GS1 έχει διευρυνθεί, τόσο ως προς τις δυνατότητες αναζήτησης, όσο και ως προς την ποιότητα των δεδομένων που περιέχει και τον αριθμό των κωδικών GS1 που περιλαμβάνει.

Αυτή η βελτιωμένη βάση δεδομένων με κωδικούς GS1, προσφέρει καλύτερη εμπειρία στον χρήστη κατά την αναζήτηση πληροφοριών προϊόντος, τοποθεσίας και εταιρίας, με πιο ακριβή και πληρέστερα δεδομένα, σε σχέση με αυτά που ήταν διαθέσιμα στο GEPIR.

Γιατί κάνουμε αυτή την αλλαγή;

Το Verified by GS1 βασίζεται στις στέρεες βάσεις που έθεσε το GEPIR, ανεβάζοντας τον πήχη της υπηρεσίας σε νέα ύψη. Είναι μια σύγχρονη πλατφόρμα που έχει σχεδιαστεί για να ελέγχει και να επαληθεύει την ταυτότητα και την ιδιοκτησία οποιουδήποτε κωδικού GS1, είτε πρόκειται για προϊόν, εταιρία ή τοποθεσία. Με το Verified by GS1, οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε ένα ευρύτερο, πιο λεπτομερές σύνολο δεδομένων απευθείας από την πηγή, τους ίδιους τους brand owners. Έτσι διασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες δεν είναι απλώς ακριβείς, αλλά και ενημερωμένες, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις και στους φορείς, να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις με βάση αξιόπιστα δεδομένα.