Κωδικός Θέσης GLN

Ο κωδικός θέσης GLN (Global Location Number) είναι ένας διεθνής μοναδικός κωδικός που χρησιμοποιείται για τη μοναδική και σαφή αναγνώριση νομικών οντοτήτων καθώς και φυσικών, λειτουργικών ή ψηφιακών θέσεων.

Ο GLN είναι ένα κλειδί αναφοράς που μπορεί να συνδεθεί με περισσότερες πληροφορίες σχετικά με μία εταιρεία ή την τοποθεσία της και μπορεί να αντικαταστήσει τα ονόματα και τις διευθύνσεις των τοποθεσιών, διευκολύνοντας την αυτοματοποίηση διαδικασιών για διοικητικούς και εμπορικούς σκοπούς.

Παρέχοντας πλήρη ευελιξία για οποιουδήποτε τύπου ή επιπέδου τοποθεσίας απαιτείται η αναγνώριση, ο GLN απαντά στις ερωτήσεις "ποιος" και "πού" σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού.

Τι κωδικοποιεί ο GLN;

Νομικές οντότητες: Εταιρίες, Θυγατρικές, Φυσικό Πρόσωπο που ενεργεί ως επιχειρηματική οντότητα, Τράπεζες, Κρατικοί Φορείς, κ.ά.

Σε μια νομική οντότητα πρέπει να εκχωρηθεί το δικό της GLN όταν η νομική της ονομασία ή/και η νομική της διεύθυνση ή/και ο νόμιμος αριθμός εγγραφής της διαφέρουν από άλλες νομικές οντότητες.

Image

 Πλεονεκτήματα από τη χρήση του GLN

Το GLN παρέχει μια ενιαία μέθοδο αναγνώρισης για όλες τις εταιρείες στην αλυσίδα εφοδιασμού, αφαιρώντας έτσι το περιττό κόστος και τα σφάλματα που είναι αναπόφευκτα όταν συνυπάρχουν πολλά διαφορετικά συστήματα.

Σε τι εξυπηρετεί η χρήση του GLN;

Τα GLN βοηθούν τις επιχειρήσεις να αναγνωρίζουν, να καταγράφουν και να μοιράζονται πληροφορίες για να εξυπηρετήσουν διαδικασίες όπως:

Ιχνηλασιμότητα

Ιχνηλασιμότητα

προσδιορίζοντας πού βρίσκεται ένα προϊόν καθώς κινείται μέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα

Διαχείριση αποθεμάτων

Διαχείριση αποθεμάτων

προσδιορίζοντας πού ακριβώς βρίσκεται ένα προϊόν στην αποθήκη μιας επιχείρησης, για παράδειγμα σε ένα συγκεκριμένο ράφι

Ηλεκτρονική τιμολόγηση

Ηλεκτρονική τιμολόγηση

για αυτοματοποιημένες διαδικασίες τιμολόγησης, παραγγελιών, ανταλλαγή πληροφοριών μέσω EDI ή μέσω δικτύου GDSN

Μοναδική αναγνώριση

Μοναδική αναγνώριση

για να μπορέσουν οι εταιρείες να ταυτοποιηθούν οπουδήποτε στον κόσμο και να συνδέσουν εθνικούς ή συγκεκριμένους κωδικούς (π.χ. τελωνειακούς κωδικούς, μεταφορικά) με έναν κωδικό αναγνωρισμένο και αποδεκτό από όλους τους εμπλεκόμενους

Διακίνηση εμπορευμάτων

Διακίνηση εμπορευμάτων

προσδιορίζοντας το σημείο φόρτωσης/εκφόρτωσης ή τιμολόγησης

Διαδικασίες εξαγωγών

Διαδικασίες εξαγωγών

καθότι σε κάποιες χώρες και κάποιους κλάδους, είναι υποχρεωτική η χρήση GLN από τις ελεγκτικές αρχές

Πιστοποίηση

Πιστοποίηση

για μοναδική αναγνώριση της επιχείρησης σε πιστοποιήσεις όπως IFS Food, Global GAP

Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση GLN σε διαδικασίες πιστοποίησης:

Χρειάζομαι GLN

Εάν δεν έχετε την ανάγκη κωδικοποίησης προϊόντων και χρειάζεστε μόνο να κωδικοποιήσετε θέσεις, τότε μπορεί να σας αποδοθεί ένας ή περισσότεροι μεμονωμένοι κωδικοί GLN απευθείας από τον GS1 Association-Greece.

Πότε ένα GLN είναι έγκυρο;

 

Verified by GS1

Τα εταιρικά προθέματα GS1 και οι μεμονωμένοι κωδικοί GLN εκδίδονται αποκλειστικά από τον GS1 Global και τα εθνικά γραφεία GS1 ανά τον κόσμο, που αποτελούν και την μοναδική έγκυρη πηγή για τη διαχείριση και έκδοση κωδικών GS1 και barcodes.

Οι κωδικοί GLN καταχωρούνται στο Verified by GS1 μαζί με τα στοιχεία της θέσης που αναγνωρίζουν, προκειμένου να είναι δυνατή η αναζήτηση και επιβεβαίωση της εγκυρότητάς τους από κάθε ενδιαφερόμενο παντού στον κόσμο.

Μητρώο GLN

Ο GS1 Association-Greece τηρεί Μητρώο GLN παρέχοντας ταυτόχρονα τις γεωδαιτικές τους συντεταγμένες, προκειμένου να διευκολύνει τις αναζητήσεις των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων με επιπλέον κριτήρια αναζήτησης και να είναι σε θέση να συμπεριλάβει τυχόν επιπλέον πληροφορίες απαιτούνται για λόγους παρακολούθησης της εφοδιαστικής αλυσίδας, ιχνηλασιμότητας, πιστοποίησης από αρμόδιους φορείς, κ.ά.

Υποχρέωση για κωδικό GS1 GLN στους κατασκευαστές προϊόντων καπνού

Στο πλαίσιο ευρωπαϊκής οδηγίας για τη θέσπιση ειδικής σήμανσης στα προϊόντα καπνού με πληροφορίες αναγνωρίσιμες από τις αρμόδιες αρχές σε όλη την Ευρώπη, το Υπουργείο Οικονομικών, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του GS1 Association-Greece, πλέον παράγει μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος τις νέες ταινίες φορολογίας των καπνικών προϊόντων, οι οποίες κυκλοφορούν στην αγορά από τον Φεβρουάριο του 2017, και είναι ειδικά σχεδιασμένες να συνδράμουν στην πάταξη του λαθρεμπορίου καπνού στην Ελλάδα.

Η ταινία φέρει έναν ειδικό τύπο barcode, GS1 DataMatrix, που μεταφέρει πάνω στο προϊόν πληροφορίες από την εταιρεία παραγωγής και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, μέχρι το ονοματεπώνυμο αρμόδιου στελέχους της εταιρείας με τηλέφωνο, χρήσιμες τόσο για τους τελωνειακούς και άλλους ελέγχους όσο και για τους καταναλωτές, οι οποίοι μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση κατεβάζοντας σχετική εφαρμογή στο κινητό τους τηλέφωνο.

Σύμφωνα με σχετική οδηγία του Υπουργείου Οκονομικών, είναι πλέον υποχρεωτικό για τους κατασκευαστές καπνικών προϊόντων να διαθέτουν κωδικό GS1 GLN προκειμένου να ενσωματεθεί στην ειδική σήμανση της ταινίας φορολογίας των προϊόντων καπνού και να τους διατεθούν οι σχετικές ταινίες.

This image for Image Layouts addon

Θέλετε κι εσείς να χρησιμοποιήσετε διεθνή πρότυπα αναγνώρισης;

Ο GS1 είναι ο μόνος οργανισμός που δημιουργεί παγκόσμια έγκυρα GTIN ή GLN και τους σχετικούς γραμμικούς κώδικες EAN/UPC, για να προσδιορίζει μοναδικά τα προϊόντα ή τις θέσεις σας.

Στην Ελλάδα, νόμιμος και μοναδικός εξουσιοδοτημένος φορέας του είναι ο GS1 Association Greece, που δημιουργήθηκε και διοικείται από επιχειρήσεις-χρήστες των προτύπων GS1 και είναι υπεύθυνος για την απόδοση κωδικών με προθέματα 520 & 521.

contact rs