Μητρώο κωδικών GEPIR

Η εγκυρότητα των GS1 barcodes που διακινούνται παντού στον κόσμο, πιστοποιείται μέσω του διεθνούς μητρώου GEPIR.

Η μοναδικότητα των κωδικών barcodes κατά τη διακίνηση προϊόντων στην εφοδιαστική αλυσίδα, διασφαλίζεται από το Παγκόσμιο Μητρώο Κωδικών GEPIR.

Το GEPIR (Global Electronic Party Information Registry) είναι μία μοναδική, διεθνής διαδικτυακή πλατφόρμα, προσβάσιμη από κάθε χρήστη του internet, που επιτρέπει την αναζήτηση κωδικών barcodes GS1 και την εύρεση στοιχείων για τις επιχειρήσεις.

Περιλαμβάνει όλους τους έγκυρους GS1 κωδικούς των επιχειρήσεων-μελών σε παγκόσμιο επίπεδο, μέσω της σύνδεσης με τους εθνικούς φορείς GS1. Η καταχώρηση των επιχειρήσεων στο GEPIR συνεπάγεται την αυτόματη διεθνή και μοναδική κατοχύρωση των κωδικών που χρησιμοποιούν για τη διακίνηση των προϊόντων τους.

Γιατί θα πρέπει μια επιχείρηση να είναι καταχωρημένη στο GEPIR;

Η μοναδικότητα των GS1 barcodes εξασφαλίζεται μόνο όταν αυτά έχουν εκδοθεί από εξουσιοδοτημένους οργανισμούς GS1 που αποτελούν την αποκλειστική πηγή για την έκδοση και διαχείρισή τους σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το GEPIR είναι το μοναδικό διεθνές μητρώο των επιχειρήσεων-μελών του GS1 και τροφοδοτείται με στοιχεία μόνο από τους εθνικούς φορείς GS1.

Κατά συνέπεια η καταχώρηση των επιχειρήσεων σε αυτό συνεπάγεται και την αυτόματη διεθνή κατοχύρωση των κωδικών GS1 που αυτές χρησιμοποιούν για τη διακίνηση των προϊόντων τους.

Εάν ο κωδικός GS1 μιας επιχείρησης δεν βρίσκεται καταχωρημένος στο GEPIR, τότε δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί η εγκυρότητά του και συνεπώς, στο περιβάλλον της παγκοσμιοποιημένης αγοράς, οι επιχειρήσεις πριν προβούν στην έναρξη μιας εμπορικής συνεργασίας, φροντίζουν να επιβεβαιώνουν τη γνησιότητα των GS1 κωδικών των συνεργατών τους.

GS1 Symbol Zoom In RGB 2015 04 16

Δείτε εδώ…

Πληκτρολογήστε τον κωδικό barcode ενός προϊόντος, μιας μονάδας logistics ή τον κωδικό θέσης και βρείτε σε ποιά εταιρία αντιστοιχεί.

Image

Ποιοί χρησιμοποιούν το GEPIR;

 

Χρησιμοποιείται ως η μόνη έγκυρη πηγή αναζήτησης επιχειρήσεων, με βάση τον κωδικό ή και αντίστροφα, από:

  • Δημόσιους φορείς, τελωνειακές και ελεγκτικές αρχές για επιβεβαίωση στοιχείων, εντοπισμό πλαστών προϊόντων κατά την διαδικασία εξαγωγής/εισαγωγής, κλπ.

  • Επιχειρήσεις, παραγωγούς, logistics providers προκειμένου να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία των εμπορικών συνεργατών τους. Η καθιέρωση του GS1 ως Trusted Source of Data, έχει οδηγήσει πολλές επιχειρήσεις, στην επιβεβαίωση των στοιχείων του πιθανού συνεργάτη τους μέσω του GEPIR, πριν την έναρξη μιας εμπορικής συνεργασίας.

  • Λιανέμπορους/χονδρέμπορους και e-shops προκειμένου να επιβεβαιώσουν την εγκυρότητα και μοναδικότητα των κωδικών που εντάσσουν στην εφοδιαστική τους αλυσίδα.

  • Καταναλωτές που, ακόμη και μέσω των κινητών τους τηλεφώνων, μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες για τις επιχειρήσεις και τα προϊόντα που αγοράζουν.

  • Tα κατά τόπους εθνικά γραφεία GS1, στα πλαίσια δειγματοληπτικων ελέγχων για την εγκυρότητα των GS1 barcodes στη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα. 

Κατεβάστε την εφαρμογή iGepir στο κινητό σας

Τώρα μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή iGepir στο κινητό σας, προκειμένου σκανάροντας ένα bacode να βρίσκετε σε ποιά επιχείρηση αντιστοιχεί.

contact rs