Εκπαίδευση

Είμαστε εδώ για να εξηγήσουμε τα βασικά, να απλοποιήσουμε τα σύνθετα και να στηρίξουμε τη δυνατότητά σας να λειτουργείτε αυτόνομα και αποδοτικά.

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια του οργανισμού παρέχουν ολοκληρωμένη γνώση για τα πρότυπα και τις λύσεις GS1, ώστε να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις στην ορθή χρήση και στην ευρεία εφαρμογή τους.

Στόχος είναι η αξιοποίηση των προτύπων στο μέγιστο βαθμό, ώστε οι επιχειρήσεις να αποκομίσουν όλα τα δυνατά οφέλη από τη χρήση τους, να βελτιστοποιήσουν τις λειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας, να ικανοποιήσουν απαιτήσεις συνεργατών και τοπικών ή διεθνών κανονισμών, να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν.

Διεξαγωγή σεμιναρίων

GS1 Symbol Home RGB 2015 04 16

Εκπαίδευση στα γραφεία μας
Σε ένα ευχάριστο και κατάλληλα οργανωμένο περιβάλλον, με την υποστήριξη μιας εξειδικευμένης ομάδας εκπαιδευτών, προσφέρουμε πρόσβαση στα πρότυπα GS1. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται σε ολιγάριθμα τμήματα, ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή απόψεων και η εξατομικευμένη συζήτηση.

Η δυνατότητα παρέχεται στα μέλη με κατηγορία συνδρομής Basic, AdvancedPremium.

basic

basic

basic

GS1 Symbol Combined Learning RGB 2016 09 08

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Η εκπαίδευση παρέχεται διαδικτυακά, με ζωντανή σύνδεση των επιχειρήσεων με τον εκπαιδευτή, ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους από οπουδήποτε και αν βρίσκονται. Η εκπαιδευτική διαδικασία και το υλικό παραμένουν ίδια, όπως και στην εκπαίδευση στα γραφεία μας.

Η δυνατότητα παρέχεται στα μέλη με κατηγορία συνδρομής Basic, AdvancedPremium.

basic

basic

basic

GS1 Symbol Location RGB 2015 04 16

Εκπαίδευση στην έδρα σας
Τα σεμινάριά μας μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας και του τομέα δραστηριότητάς σας. Χρησιμοποιούμε μεθοδολογίες που προσαρμόζουν την εκπαιδευτική διαδικασία, επιτρέποντας στο εκάστοτε κοινό να εφαρμόσει στην πράξη τις γνώσεις που αποκτά.

Η δυνατότητα παρέχεται στα μέλη με κατηγορία συνδρομής Advanced και Premium.

basic

basic

Διαθέσιμα εκπαιδευτικά σεμινάρια

Διεθνές σύστημα προτύπων GS1 -Απαραίτητες γνώσεις και καλές πρακτικές

Διεθνές σύστημα προτύπων GS1 -
Απαραίτητες γνώσεις και καλές πρακτικές

Επαναλαμβάνεται κάθε μήνα και προσφέρεται αποκλειστικά στα μέλη, ώστε να αποκομίσουν τις απαραίτητες γνώσεις και να ξεκινήσουν να εργάζονται με τα εργαλεία και τις λύσεις GS1.

GDSN & HellaSync Data Pool

GDSN & HellaSync Data Pool

Απευθύνεται αποκλειστικά στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν την υπηρεσία HellaSync. Γϊνεται μία γενική εισαγωγή στη λειτουργία του GSDN και επεξηγείται αναλυτικά η χρήση του HellaSync data pool.

contact rs