Κωδικοί και Πρότυπα GS1

Κωδικοί και Πρότυπα για την Ταυτοποίηση

Κωδικοί για προϊόντα - GTIN

Μοναδική διεθνής ταυτότητα για τα προϊόντα σας

Δείτε όλα τα Πρότυπα Κωδικοποίησης

Κωδικοποιείστε μοναδικά παλέτες σας και μονάδες logistics.

Κωδικοί για θέσεις - GLN

Μοναδική ταυτότητα φυσικών και λειτουργικών θέσεων

Κωδικοί για logistics - SSCC

Κωδικοποιείστε μοναδικά παλέτες σας και μονάδες logistics.

Κωδικοί για Εκπτωτικά κουπόνια

Κωδικοποίηση βάσει αξίας έκπτωσης

Κωδικοί για Προϊόντα

Κωδικοί GTIN-13

Χρησιμοποιείται στην πλειονότητα των προϊόντων λιανικής.

Κωδικοί GTIN-12 (UPC)

Χρησιμοποιείται  για εξαγωγές σε ΗΠΑ και Καναδά.

Κωδικοποίηση Φαρμάκων

Αναφορικά με την κωδικοποίηση στο ΕΟΦόσημο

Κωδικοί GTIN-8

Χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την κωδικοποίηση πολύ μικρών προϊόντων.

Κωδικοποίηση UDI

Αφορά ιατροτεχνολογικά προϊόντα

Κωδικοί GTIN-14

Χρησιμοποιείται για κιβώτια και άλλες μονάδες χονδρικής.

Κωδικοί για Θέσεις

Κωδικοί για θέσεις - GLN

Κωδικοποιείστε μοναδικά φυσικές και λειτουργικές θέσεις.

Κωδικοί για Μονάδες Logistics

Κωδικοί για logistics - SSCC

Κωδικοποιείστε μοναδικά παλέτες σας και μονάδες logistics.

Δομή SSCC

Χρησιμοποιούνται για την για κωδικοποίηση κιβωτίων και γενικά μονάδων χονδρικής.

Ετικέτα logistics GS1

Δείτε τις προδιαγαρφές για τη δημιουργία της.

Κωδικοί και Πρότυπα για τη Συλλογή δεδομένων

Barcodes

Δείτε όλες τις συμβολογίες GS1.

EPC/RFID

Τεχνολογίες αναγνώρισης μέσω ραδιοσυχνοτήτων

Κωδικοί και Πρότυπα για την Ανταλλαγή δεδομένων

GDSN

Tο μεγαλύτερο δίκτυο δεδομένων για προϊόντα στον κόσμο.

Ιχνηλασιμότητα

Η λύση του GS1 για την ιχνηλασιμότητα.

EPCIS

Πληροφορίες για τα προϊόντα σε φυσικό χρόνο.

GS1 EDI

Ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων

GPC

Διεθνής κατηγοριοποίηση προϊόντων

Image
Image

2D barcodes στο Λιανεμπόριο

Τα barcodes της επόμενης γενιάς. Ένα σκανάρισμα. Απεριόριστες δυνατότητες.

contact rs