Κωδικός προϊόντος GTIN

Τι είναι o κωδικός GTIN;

Ο GTIN (Global Trade Item Number) ή Διεθνής Κωδικός Μονάδων Εμπορίας προσδιορίζει μοναδικά ένα προϊόν προκειμένου αυτό να διακινηθεί οπουδήποτε στον κόσμο και με οποιονδήποτε τρόπο. Ακολουθεί το προϊόν σε όλη τη διαδρομή του στην εφοδιαστική αλυσίδα, από την παραγωγή του έως και τη διάθεσή του στον τελικό καταναλωτή, χωρίς ποτέ να αλλάζει.

Οι κωδικοί GTIN βρίσκονται κάτω από τα barcodes σχεδόν σε κάθε προϊόν στον κόσμο και γι' αυτό συχνά αποκαλούνται "κωδικοί barcodes". Είναι επίσης γνωστοί και με την προηγούμενη ονομασία τους, EAN ή UPC. 

Οι κωδικοί GTIN εκδίδονται από τους εθνικούς οργανισμούς-μέλη του GS1 σε όλο τον κόσμο, προκειμένου να διασφαλιστεί η μοναδικότητά τους, ενώ η χρήση τους αδειοδοτείται σε μία επιχείρηση και μόνο. Με την εγγραφή σας στον GS1 Association-Greece, μπορείτε να δημιουργήσετε όλα τα GTIN που χρειάζεστε.

Είδη κωδικών GTIN

Οι ίδιοι κωδικοί GTIN, ανεξαρτήτως των ψηφίων τους, χρησιμοποιούνται σε κάθε περίπτωση για τον προσδιορισμό των προϊόντων είτε αυτά πωλούνται σε φυσικά καταστήματα είτε στο διαδίκτυο.

Στην πλειονότητα των προϊόντων που προορίζονται για λιανική πώληση, συναντάμε την 13ψήφια δομή κωδικού GTIN, που ονομάζεται GTIN-13.

Άλλες δομές κωδικών GTIN είναι:

50 χρόνια GTIN

Γιορτάζουμε 50 χρόνια από τη δημιουργία του κωδικού GTIN, του αριθμού πίσω από το barcode, πους είναι το σημαντικότερο πρότυπο στην ιστορία της αλυσίδας εφοδιασμού μιας και έκανε δυνατή την ψηφιοποίηση και άλλαξε το μέλλον του παγκόσμιου εμπορίου.

When do I need to change the GTIN on my product?

Πότε πρέπει να αλλάξω τον κωδικό GTIN και το barcode σε ένα προϊόν μου;

Απόδοση κωδικού GTIN σε προϊόν

Οι κωδικοί GTIN βρίσκονται υπό την αποκλειστική διαχείριση της επιχείρησης, μέσα από την Περιοχή Μελών του GS1 Association Greece.

Για την απόδοση ενός κωδικού GTIN σε προϊόν, αρκεί η είσοδος στην ενότητα Προϊόντα της Περιοχής Μελών, όπου θα εμφανιστεί ο επόμενος διαθέσιμος κωδικός για να καταχωρήσετε τα στοιχεία του προϊόντος με το οποίο θέλετε να τον αντιστοιχήσετε. Τόσο απλά! Η διαδικασία δεν απαιτεί ειδικές γνώσεις χρήσης υπολογιστών, ούτε μελέτη για την ομαδοποίηση των προϊόντων σας, ούτε γνώση για τις δομές των κωδικών ή υπολογισμό ψηφίων ελέγχου.

Υπενθυμίζουμε ότι με την οριστική καταχώρηση των προϊόντων σας, αυτά είναι ορατά παγκοσμίως και διαθέσιμα προς αναζήτηση μέσω της υπηρεσίας Verified by GS1.

Εξαγωγές προϊόντων

Τα πρότυπα GS1 έχουν δημιουργηθεί και εξελίσσονται προκειμένου να εξυπηρετούν τις ανάγκες της εφοδιαστικής αλυσίδας και συνεπώς και τις εξαγωγές. Παρότι που κατά βάση η εφαρμογή τους είναι εθελοντική, συνήθως αποτελεί εμπορική επιταγή. Ωστόσο σε πολλές χώρες και σε διάφορους κλάδους, η κωδικοπoίηση των προϊόντων με κωδικούς GTIN και με barcode GS1 είναι προαπαιτούμενη, προκειμένου να εξάγετε τα προϊόντα σας.

This image for Image Layouts addon

Χρειάζομαι κωδικούς GTIN για τα προϊόντα μου

Η μοναδικότητα και εγκυρότητα των κωδικών GTIN και των GS1 barcodes εξασφαλίζεται μόνο όταν αυτά έχουν εκδοθεί από εθνικούς οργανισμούς GS1 που αποτελούν την αποκλειστική πηγή για την διαχείρισή τους σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο GS1 Association Greece είναι σύνδεσμος μη κερδοσκοπικός, μέλος του διεθνούς Οργανισμού GS1, νόμιμος και μοναδικός εξουσιοδοτημένος φορέας στην Ελλάδα για την έκδοση και διαχείριση κωδικών barcodes GS1 με προθέματα 520 και 521.

Συχνές ερωτήσεις

Πώς μπορώ να προμηθευτώ ένα εταιρικό πρόθεμα GS1;

Συμπληρώνετε και αποστέλλετε την αίτηση εγγραφής μέλους μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα, καταβάλλοντας παράλληλα το αντίστοιχο ποσό εγγραφής και ετήσιας συνδρομής.

contact rs