Προδιαγραφές και Εκδόσεις

Εκδόσεις και ενημερωτικό υλικό

GS1 Annual Report

GS1 Annual Report

Περιλαμβάνει τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τα βασικά προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει ο οργανισμός GS1, καθώς επίσης και τις προοπτικές των εργασιών που γίνονται σε νέους τομείς και σε εξειδικευμένα προγράμματα. Επιπλέον, προσφέρει λεπτομερή χρηματοοικονομική πληροφόρηση και παρουσιάζει το διεθνές πεδίο ενασχόλησης του οργανισμού.

Download
GS1 Association Greece Profile

GS1 Association Greece Profile

Λίγα λόγια για τον οργανισμό μας...
Ποιοί είμαστε, τι κάνουμε, ποιός είναι ο ρόλος μας και η διοίκησή μας.

Download
Σήμανση προϊόντων με GS1 barcodes σε απλά βήματα

Σήμανση προϊόντων με GS1 barcodes σε απλά βήματα

Περιλαμβάνει τη βασική πληροφόρηση για την εφαρμογή των GS1 barcodes και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις προκειμένου να αποκτήσουν κωδικούς GS1.

Download
Verified by GS1

Verified by GS1

Το προϊόν αυτό, είναι πράγματι αυτό που νομίζω;
Ένας αξιόπιστος σύμμαχος για να προωθήσετε τα προϊόντα σας στην τοπική και παγκόσμια αγορά.

Download
HellaSync Data Pool

HellaSync Data Pool

Συγχρονισμός αξιόπιστων δεδομένων σε πραγματικό χρόνο

Download
HellasTrace

HellasTrace

Μία σύγχρονη λύση για την ιχνηλασιμότητα, ένα επιπλέον ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Download
GS1 Print

GS1 Print

Διαδικτυακό εργαλείο για τη δημιουργία πρότυπων ετικετών logistics.

Download
Πρότυπα GS1: Η επιλογή για τις εταιρίες logistics

Πρότυπα GS1: Η επιλογή για τις εταιρίες logistics

Download
GS1 DataBar:

GS1 DataBar: "Επανάσταση στο Λιανεμπόριο"

Εξηγεί τα κύρια χαρακτηριστικά, τις δυνατότητες και τα οφέλη των συμβόλων GS1 DataBar με εύχρηστο και οπτικοποιημένο τρόπο.

Download
GS1 DataBar

GS1 DataBar

Η τεχνολογία σύμμαχος στην ασφάλεια του καταναλωτή

Download
	 Κανονισμός της ΕΕ για τη γνωστοποίηση Πληροφοριών για τα Τρόφιμα στους Καταναλωτές (ελληνική έκδοση)

Κανονισμός της ΕΕ για τη γνωστοποίηση Πληροφοριών για τα Τρόφιμα στους Καταναλωτές (ελληνική έκδοση)

Download
Κατευθυντήριες γραμμές εφαρμογής για την ιχνηλασιμότητα κρεάτων και πουλερικών στην ΕΕ (ελληνική έκδοση)

Κατευθυντήριες γραμμές εφαρμογής για την ιχνηλασιμότητα κρεάτων και πουλερικών στην ΕΕ (ελληνική έκδοση)

Download
Transforming the Retail Supply Chain - Apparel, Fashion and Footwear

Transforming the Retail Supply Chain - Apparel, Fashion and Footwear

Download
GS1 and ISO

GS1 and ISO

Η συνεργατική σχέση του GS1 με τον ISO είναι ιδιαίτερα μακρά και ενεργή. Αυτό το φυλλάδιο εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο ο GS1 συνεργάζεται με τον μεγαλύτερο διεθνή φορέα ανάπτυξης προτύπων.

Download
Traceability

Traceability

Τι είναι η ιχνηλασιμότητα και πώς το GS1 Πρότυπο Ιχνηλασιμότητας υποστηρίζει επιχειρηματικές ανάγκες όπως η ασφάλεια των τροφίμων, η ασφάλεια των ασθενών, η καταπολέμηση της παραχάραξης, βελτιώνοντας τη βιωσιμότητα και ικανοποιώντας τις αντίστοιχες ρυθμιστικές διατάξεις.

Download
Ιχνηλασιμότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα κρασιού (ελληνική έκδοση)

Ιχνηλασιμότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα κρασιού (ελληνική έκδοση)

Download
Best practices for implementing GS1 standards for wine trade

Best practices for implementing GS1 standards for wine trade

Download
GS1 Upstream Integration

GS1 Upstream Integration

Περιέχει μια γενική περιγραφή του τρόπου αντιμετώπισης στο σύνολο μιας εφοδιαστικής αλυσίδας με το σύστημα GS1, όσον αφορά στους προμηθευτές της εταιρίας (προμηθευτές α’ υλών, υλικών συσκευασίας κλπ), ενώ ταυτόχρονα εξηγεί το ρόλο που διαδραματίζουν τα πρότυπα GS1 στο πρόγραμμα GUSI (Global Upstream Supply Initiative ) του GCI.

Download

contact rs