Υγεία

O ασθενής δικαιούται την καλύτερη δυνατή φροντίδα.
Η χρήση των προτύπων GS1 στον τομέα της υγείας αυξάνει την ασφάλεια των ασθενών, ενισχύει την αποτελεσματικότητα της αλυσίδας εφοδιασμού και βελτιώνει την ιχνηλασιμότητα των φαρμάκων.

Image

Η υγειονομική περίθαλψη είναι ένας παγκόσμιος και πολύπλοκος τομέας.

Η χρήση των προτύπων GS1 στην υγειονομική περίθαλψη βοηθά στην αύξηση της ασφάλειας των ασθενών, συμβάλλει στην αποδοτικότητα της αλυσίδας εφοδιασμού, παρέχει πλαίσια για τη βελτίωση της ιχνηλασιμότητας των φαρμάκων και των συσκευών και υποστηρίζει την κλινική διαδικασία.

Ο GS1 συνεργάζεται στενά, τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, με τον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης για την ανάπτυξη και την υποστήριξη της εφαρμογής παγκόσμιων προτύπων και λύσεων, για τη βελτίωση του τομέα.

Η ασφάλεια των ασθενών είναι υψίστης σημασίας στην υγειονομική περίθαλψη, αλλά άλλοι παράγοντες είναι επίσης ζωτικής σημασίας, όπως η ικανότητα ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης φαρμακευτικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, η παρακολούθηση και ο εντοπισμός προϊόντων από την παραγωγή έως το σημείο περίθαλψης, η βελτίωση της αποδοτικότητας και η δυνατότητα βελτίωσης της εφοδιαστικής αλυσίδας, από την αρχική παραλαβή των υλικών μέχρι την παράδοσή τους στην αγορά και όλα τα ενδιάμεσα στάδια.

Image
Image

Ready for UDI!

Προετοιμαστείτε για την εναρμόνιση με τον κανονισμό UDI για τη μοναδική αναγνώριση συσκευών με στόχο την ενιαία, παγκοσμίως εναρμονισμένη αναγνώριση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων για τη διανομή και τη χρήση τους.

Κωδικοποίηση φαρμάκων

Κωδικοποίηση φαρμάκων

  • U.S. Drug Quality and Security Act (DQSA)
  • EU Falsified Medicines Directive
  • APEC project on Global Medical Product Integrity and Supply Chain Security
Δείτε εδώ
Τα διευρυμένα oφέλη της ευρωπαϊκής οδηγίας FMD στο νοσοκομειακό περιβάλλον

Τα διευρυμένα oφέλη της ευρωπαϊκής οδηγίας FMD στο νοσοκομειακό περιβάλλον

Η Οδηγία FMD για τα ψευδεπίγραφα φάρμακα, θα εφαρμοστεί σύντομα πλήρως και στην Ελλάδα, απαιτώντας τη σχετική συμμόρφωση και στην αγορά μας και δημιουργώντας σημαντικές προκλήσεις για την εφοδιαστική αλυσίδα των φαρμάκων. Ταυτόχρονα όμως, θα προσφέρει και σημαντικά οφέλη για τα νοσοκομεία. Η έκθεση "Τα διευρυμένα Οφέλη της Ευρωπαϊκής Οδηγίας FMD - Το Νοσοκομειακό Περιβάλλον", η οποία έχει συνταχθεί από τον κ. Grant Courtney, Principal Consultant της Be4ward Ltd, παρουσιάζει τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν τα νοσοκομεία από την εφαρμογή της Οδηγίας FMD καθώς και τη σημασία της μοναδικής αναγνώρισης και καταγραφής δεδομένων μέσω ανοικτών παγκόσμιων προτύπων όπως τα GS1 Standards.

Διασφαλίζοντας την εμπιστοσύνη στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα κατά του COVID-19

Διασφαλίζοντας την εμπιστοσύνη στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα κατά του COVID-19

Οι προκλήσεις που παρατηρούνται σήμερα στον αγώνα για ασφάλεια και ακρίβεια στην αλυσίδα εφοδιασμού των εμβολίων COVID-19 και ο ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν τα πρότυπα GS1 σε αυτό το πλαίσιο.

Ιχνηλασιμότητα για την ασφάλεια των ασθενών

Ιχνηλασιμότητα για την ασφάλεια των ασθενών

Οι προκλήσεις που παρατηρούνται σήμερα στον αγώνα για ασφάλεια και ακρίβεια στην αλυσίδα εφοδιασμού των εμβολίων COVID-19 και ο ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν τα πρότυπα GS1 σε αυτό το πλαίσιο.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το website του GS1 Global για τον τομέα Υγείας.

Δείτε εδώ

contact rs