Κατηγοριοποίηση GPC

Κατηγοριοποίηση προϊόντων GPC

H διεθνής κατηγοριοποίηση προϊόντων GPC (Global Product Classification) ταξινομεί τα προϊόντα ομαδοποιώντας τα σε κατηγορίες, με βάση τα ουσιώδη χαρακτηριστικά τους καθώς και τις σχέσεις τους με άλλα προϊόντα. Η κατηγοριοποίηση GPC περιλαμβάνει ένα παγκόσμιο σύνολο προτύπων για οτιδήποτε, από ένα αυτοκίνητο έως ένα λίτρο γάλα, από εξοπλισμό για κάμπινγκ έως υποδήματα, οικιακές συσκευές και παιχνίδια.

H κατηγοριοποίηση GPC βοηθά τους εμπορικούς εταίρους να ομαδοποιούν προϊόντα με τον ίδιο τρόπο, σε παγκόσμιο επίπεδο, με αποτέλεσμα μια κοινή επιχειρηματική γλώσσα που είναι σαφής και άμεσα κατανοητή. Το βασικό δομικό στοιχείο του GPC είναι ένας κωδικός προϊόντος που ονομάζεται "Brick" (Κατηγορία). Το υψηλότερο επίπεδο κατηγοριοποίησης είναι ένας Τομέας (Segment), o οποίος ορίζεται ως ένας συγκεκριμένος κλάδος. Για παράδειγμα, ένα μπουκάλι γάλα υπάγεται στον Τομέα Τρόφιμα/Ποτά/Είδη Καπνιστού.

Το κατώτατο επίπεδο του συστήματος κατηγοριοποίησης ονομάζεται Χαρακτηριστικό Κατηγορίας (Brick Attribute) και προσδιορίζει με λεπτομέρεια ένα συγκεκριμένο προϊόν. Για παράδειγμα, μπορεί να επισημανθεί αν το γάλα είναι ζωικό (από αγελάδα, κατσίκα κλπ.) ή μη ζωικό (από σόγια, ρύζι κλπ.). 

Image
gs1 sharing rgb 2020 11 12

Εξασφαλίζει στους συναλασσόμενους αγοραστές και πωλητές μια κοινή γλώσσα όταν αναφέρονται στα προϊόντα τους, τόσο εντός μιας χώρας ή περιοχής όσο και διεθνώς

rectangle 12x

Βελτιώνει την ακρίβεια και την ακεραιότητα των δεδομένων

rectangle 12x

Επιταχύνει την ανταπόκριση της εφοδιαστικής αλυσίδας στις ανάγκες των καταναλωτών

rectangle 12x

Απλοποιεί τις αναφορές σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων

Επιλέξτε τον κωδικό GPC ενός προϊόντος σας

Προκειμένου να διευκολυνθείτε κατά την κωδικοποίηση των προϊόντων σας, μπορείτε να επιλέξετε τον κωδικό GPC μέσα από τον GPC Browser ή εναλλακτικά να κατεβάσετε την ιεραρχική δομή του σε αρχείο excel.

contact rs