Συνεργασίες

Ο GS1 συνεργάζεται με φορείς, ενώσεις, κυβερνητικές και ρυθμιστικές αρχές σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο ώστε να συμβάλει στη βελτίωση των κανονισμών, που μπορούν να επωφεληθούν από το σύστημα προτύπων GS1. Οι συνεργασίες αυτές αντανακλούν την παγκόσμια δέσμευσή μας και μαρτυρούν τη δυναμική του οργανισμού αλλά των προτύπων GS1 να μεταμορφώσουν τον τρόπο που εργαζόμαστε και ζούμε.

contact rs