Χρησιμοποιείστε μοναδικούς διεθνείς κωδικούς GS1 και barcodes, προκειμένου τα προϊόντα σας να αναγνωρίζονται παντού στον κόσμο.

Η διακίνηση των προϊόντων στην εφοδιαστική αλυσίδα, απαιτεί την απόδοση μίας μοναδικής ταυτότητας για κάθε προϊόν, ώστε αυτό να αναγνωρίζεται παντού στον κόσμο από όλους τους συναλλασσόμενους.

Τι είναι τo barcode;

Το barcode ή γραμμωτός κώδικας είναι μια οπτική απεικόνιση πληροφοριών, αναγνώσιμη από scanner. Το GS1 barcode εμπεριέχει πάντα έναν μοναδικό διεθνή κωδικό GTIN, που δεσμεύεται αποκλειστικά για την επιχείρησή σας παγκοσμίως και κατ’ επέκταση εξασφαλίζει την αναγνωρισιμότητα των προϊόντων σας οπουδήποτε στον κόσμο.

Τι είναι o κωδικός GTIN ή ΕΑΝ ή UPC;

Ο GTIN είναι ένας διεθνής κωδικός που προσδιορίζει μοναδικά ένα προϊόν. Είναι επίσης γνωστός με την προηγούμενη ονομασία του, EAN ή UPC. Οι κωδικοί GTIN βρίσκονται κάτω από τα barcodes σχεδόν σε κάθε προϊόν στον κόσμο και γι' αυτό συχνά αποκαλούνται "κωδικοί barcodes".

Ο GTIN συνήθως αποτελείται από 13 ψηφία, κάποιες όμως φορές κυρίως στις ΗΠΑ, τον συναντάμε με 12 ψηφία. Επίσης υπάρχουν και GTIN με 8 ψηφία, που χρησιμοποιούνται σε μικρότερα προϊόντα, καθώς  και περιπτώσεις 14ψήφιων κωδικών GTIN για την κωδικοποίηση κιβωτίων. Οι ίδιοι κωδικοί GTIN χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των προϊόντων, είτε αυτά που πωλούνται σε φυσικά καταστήματα είτε στο διαδίκτυο.

Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι κωδικοί GTIN εκδίδονται από τους εθνικούς οργανισμούς-μέλη του GS1 σε όλο τον κόσμο, προκειμένου να διασφαλιστεί η μοναδικότητά τους, ενώ η χρήση τους αδειοδοτείται σε μία επιχείρηση και μόνο. Με την εγγραφή σας στον GS1 Association-Greece, μπορείτε να δημιουργήσετε όλα τα GTIN που χρειάζεστε.

Τι χρειάζεται να κάνω για να πάρω barcode;

icon top tip 7Στείλτε μας την αίτηση για την εγγραφή σας ως μέλος μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Άμεσα θα την επεξεργαστούμε και θα σας στείλουμε κωδικό πληρωμής για την εγγραφή και την ετήσια συνδρομή. Μόλις γίνει η εξόφληση, θα αποδώσουμε το εταιρικό σας πρόθεμα και θα συμπεριλάβουμε τους κωδικούς σας στα παγκόσμια μητρώα ως έγκυρους και μοναδικά δεσμευμένους για την επιχείρησή σας. Εσείς θα μπείτε στην Περιοχή Μελών, όπου θα αντιστοιχίσετε τους μοναδικούς κωδικούς με τα προϊόντα σας, θα δημιουργήσετε τα σύμβολα barcodes και θα ανεβάσετε τα προϊόντα στην υπηρεσία Verified by GS1. Στη συνέχεια θα κοινοποιήσετε στους συνεργάτες σας τους κωδικούς και τις περιγραφές τους. Θα ακολουθήσουν η έγκριση μέλους και το πιστοποιητικό σας.

Image

50 years of transforming tomorrow

Στις 3 Απριλίου 1973, μία συμφωνία άλλαξε την πορεία του παγκοσμίου εμπορίου και οδήγησε στη δημιουργία του GS1.

Γιατί τα barcodes είναι τόσο σημαντικά;

Τα barcodes είναι προϋπόθεση για να πουλήσετε τα προϊόντα σας. Αλλά τα barcodes βοηθούν επίσης τη διακίνηση των προϊόντων σας στην εφοδιαστική αλυσίδα. Είναι τόσο σημαντικά για την επιχείρησή σας, όσο το λογότυπό της ή το website της ή το ΑΦΜ της. Επομένως, είναι σημαντικό να τα κάνετε όλα σωστά!

Η μοναδικότητα των GS1 barcodes εξασφαλίζεται μόνο όταν αυτά έχουν εκδοθεί από εθνικούς οργανισμούς GS1 που αποτελούν την αποκλειστική πηγή για την διαχείρισή τους σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι κωδικοί και τα barcodes GS1 εκδίδονται μοναδικά για εσάς και παρέχουν στους πελάτες σας πολύτιμες πληροφορίες για τα προϊόντα σας.

Ο GS1 Association Greece είναι σύνδεσμος μη κερδοσκοπικός, μέλος του διεθνούς Οργανισμού GS1, νόμιμος και μοναδικός εξουσιοδοτημένος φορέας στην Ελλάδα για την έκδοση και διαχείριση κωδικών barcodes GS1 με προθέματα 520 και 521.

This image for Image Layouts addon

Το barcode χαρακτηρίστηκε από το BBC ως ένα από τα “50 πράγματα που στήριξαν την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας”.

Τα barcodes είναι υποχρεωτικά;

Η χρήση των barcodes είναι για τους περισσότερους κλάδους εθελοντική και δεν αποτελεί νομική υποχρέωση. Ωστόσο σήμερα, η χρήση του barcode αποτελεί εμπορική επιταγή, καθότι αφορά περισσότερους από 25 τομείς της αγοράς (τρόφιμα και μη, υγεία, βιομηχανίες, μεταφορές και logistics), ανεξάρτητα από το κανάλι πωλήσεών σας (φυσικά καταστήματα, marketplaces, ηλεκτρονικό εμπόριο).

Τα barcodes GS1 και οι κωδικοί GTIN απαιτούνται από τους περισσότερους παραδοσιακούς και διαδικτυακούς λιανέμπορους, συμπεριλαμβανομένων των Amazon, eBay, Alibaba, Google, Carrefour, Tesco και Walmart.

Πάνω από 10 δισεκατομμύρια GS1 Barcodes σκανάρονται κάθε μέρα, διευκολύνοντας το εμπόριο σε όλο τον κόσμο.

Γιατί να βάλω barcode στα προϊόντα μου;

Νέες εμπορικές συνεργασίες

Διευρύνονται οι δυνατότητες για νέες εμπορικές συνεργασίες και αύξηση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησής σας, καθότι ολοένα και περισσότεροι πελάτες σας είναι πιθανό να σας ζητήσουν GS1 Barcode.

Διευκόλυνση εξαγωγών

Διευκολύνονται οι εξαγωγές δεδομένου ότι οι υποψήφιοι αγοραστές των προϊόντων σας στο εξωτερικό, στην πλειονότητά τους απαιτούν GS1 Barcode. Amazon, Alibaba, Google και ebay προτρέπουν τις επιχειρήσεις να εφαρμόσουν κωδικοποίηση GS1 και συχνά ελέγχουν την εγκυρότητα των κωδικών κατά τη διαδικασία listing των προϊόντων.

Ιχνηλασιμότητα

Βελτιώνεται η δυνατότητα παρακολούθησης και εντοπισμού των προϊόντων σε όλα τα σημεία της εφοδιαστικής αλυσίδας με αποτέλεσμα ιχνηλασιμότητα, ασφάλεια, καλύτερη διαχείριση κινδύνων και δυνατότητα ανάκλησης των προϊόντων.

Εναρμόνιση με οδηγίες και απαιτήσεις

Εναρμονίζεστε με εθνικές νομοθεσίες, κοινοτικές οδηγίες ή ρυθμίσεις με ενημέρωση απευθείας από τον GS1 (π.χ. υποχρέωση GLN στη σήμανση καπνικών προϊόντων στην Ελλάδα, Ευρωπαϊκός Κανονισμός  1169/2011 για τα τρόφιμα, εφαρμογή UDI για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα).

Ενίσχυση του brand

Παρέχονται αξιόπιστες πληροφορίες για τα προϊόντα προς τον πελάτη σας αλλά και τον τελικό καταναλωτή, με αποτέλεσμα την ενίσχυση της αντίληψής τους για την ασφάλεια και την ποιότητα τους, αλλά και της πιστότητας στο brand σας.

Αποτελεσματικότερες διαδικασίες

Επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερη διαχείριση πωλήσεων και αποθεμάτων σε πραγματικό χρόνο, καθώς και διαδικασιών αποθήκευσης.

Γιατί το barcode να είναι GS1;

Συνεργαζόμενοι με τον GS1 μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι τα barcodes που χρησιμοποιείτε και οι μοναδικοί κωδικοί σας θα είναι αποδεκτοί από οποιονδήποτε συνεργάτη σας οπουδήποτε στον κόσμο.

gs1 symbol globe rgb 2015 04 16
Τα GS1 barcodes ανήκουν στο πλέον διαδεδομένο σύστημα κωδικοποίησης και σήμανσης προϊόντων διεθνώς. Εθνικοί οργανισμοί-μέλη σε 116 χώρες, 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις χρήστες του συστήματος GS1 και 10 δισεκατομμύρια συναλλαγές καθημερινά, επιβεβαιώνουν ότι τα πρότυπα GS1 δημιουργούν την κοινή γλώσσα του επιχειρείν.
rectangle 22x
Η εγκυρότητα των GS1 barcodes πιστοποιείται από κάθε ενδιαφερόμενο μέσω της υπηρεσίας Verified by GS1, στην οποία ανατρέχουν επιχειρήσεις, τελωνειακές και ελεγκτικές αρχές, δημόσιοι φορείς για επιβεβαίωση στοιχείων και εντοπισμό πλαστών προϊόντων, e-shops, τελικοί καταναλωτές ακόμη και μέσω κινητών τηλεφώνων.
rectangle 32x
Τα κωδικοποιημένα προϊόντα και τα βασικά χαρακτηριστικά τους, περιλαμβάνονται στον παγκόσμιο κατάλογο προϊόντων GS1 Registry, τη μεγαλύτερη πηγή αξιόπιστων πληροφοριών για τα προϊόντα παγκοσμίως, που είναι προσβάσιμος μέσω της πλατφόρμας Verified by GS1.
 
 

Τι μπορούν να κάνουν τα πρότυπα GS1 για εσάς;

Δείτε πώς τα πρότυπα GS1 μπορούν να βοηθήσουν την επιχείρησή σας να αναπτυχθεί.

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε...

Καλέστε την ομάδα υποστήριξης

Καλέστε την ομάδα υποστήριξης

στο τηλεφωνικό κέντρο 210 9904260

Συχνές ερωτήσεις

Πώς μπορώ να προμηθευτώ ένα εταιρικό πρόθεμα GS1;

contact rs