Κωδικοί GTIN-12 (UPC) για εξαγωγές προϊόντων σε ΗΠΑ και Καναδά

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται στην πλειονότητα των προϊόντων που δικαινούνται παγκοσμίως είναι 13ψήφιοι και ονομάζονται GTIN-13 (ή ΕΑΝ-13).

Ειδικά ωστόσο για τις αγορές των ΗΠΑ και Καναδά μόνο, εάν οι συνεργάτες σας στις χώρες αυτές, σας ενημερώνουν ότι στα καταστήματα με τα οποία συνεργάζονται υφίσταται ακόμη η ανάγκη για 12ψήφιους κωδικούς UPC, πρέπει να γνωρίζετε ότι πρόκειται για κωδικούς που προέρχονται από ειδικά εταιρικά προθέματα και μπορείτε να μας ζητήσετε να εκδώσουμε αντίστοιχο πρόθεμα UPC για την επιχείρησή σας.

Σε κάθε περίπτωση, συστήνουμε να διευκρινίζετε με τους μεσάζοντες/χονδρέμπορους/διανομείς που συνεργάζεστε ότι έχουν προβεί σε σχετική διευκρίνιση προς τους επικείμενους συνεργάτες τους για την  απαίτηση των 12ψηφίων κωδικών, δηλαδή GTIN-12, καθότι η ορολογία UPC συχνά χρησιμοποιείται  στις ΗΠΑ εννοώντας γενικά ένα barcode GS1 και όχι απαραίτητα το barcode για τον ειδικό κωδικό 12ψηφίων.

H εγκυρότητα των κωδικών GTIN-12 επιβεβαιώνεται μέσω της υπηρεσίας Verified by GS1, στη οποία είναι επιπλέον διαθέσιμες και πληροφορίες για τα προϊόντα.

GS1 Symbol Home RGB 2015 04 16Από την 1η Ιανουαρίου 2005 όλα τα σημεία λιανικού εμπορίου στις ΗΠΑ και Καναδά οφείλουν να μπορούν να διαχειρίζονται και 13ψήφιους κωδικούς ώστε να μην απαιτείται πλέον η ύπαρξη 12ψήφιων ειδικά γι' αυτές τις 2 χώρες. Έκτοτε, η πρακτική απέδειξε ότι όλοι οι μεγάλοι retailers συμμορφώθηκαν με την ανωτέρω υποχρέωση, φυσικά καταστήματα και ηλεκτρονικά (π.χ. Amazon).

Κωδικοποίηση με GTIN-12

Οι κωδικοί GTIN-12 προέρχονται από ειδικά εταιρικά προθέματα που μπορεί να έχουν διαφορετικό μήκος ψηφίων, ανάλογα με τη δυναμική του προθέματος για το εύρος των κωδικοποιούμενων προϊόντων.

 

Εταιρικό Πρόθεμα GS1

Κωδικός Αναφοράς Προϊόντος

Ψηφίο Ελέγχου

Εταιρικό Πρόθεμα GS1

Το Εταιρικό Πρόθεμα GS1 αποδίδεται σε μία και μόνο επιχείρηση παγκοσμίως γα την αποκλειστική της χρήση και μπορεί να έχουν διαφορετικό μήκος ψηφίων, ανάλογα με τη δυναμική του προθέματος για το εύρος των κωδικοποιούμενων προϊόντων.

Κωδικός Αναφοράς Προϊόντος

Ακολουθεί ο Κωδικός Αναφοράς Προϊόντος που κωδικοποιεί μοναδικά το κάθε προϊόν. Είναι ένας μη σημαντικός αριθμός, δηλαδή τα ψηφία του δεν σχετίζονται με κάποια ταξινόμηση και δεν μεταφέρουν κάποια συγκεκριμένη πληροφορία. Ο απλούστερος τρόπος απόδοσης κωδικών αναφοράς προϊόντος είναι σειριακά, δηλαδή 000, 001, 002, κλπ.

Ψηφίο Ελέγχου

Το Ψηφίο Ελέγχου είναι το τελευταίο ψηφίο στα δεξιά του GTIN. Eίναι πάντοτε υπολογιζόμενο από το σύνολο των προηγούμενων ψηφίων, βάσει ειδικού αλγορίθμου, και εξασφαλίζει ότι ο κωδικός έχει τη σωστή σύνθεση.

Σήμανση

Οι κωδικοί GTIN-12 απεικονίζονται με σύμβολο UPC-A.

GS1 Symbol Home RGB 2015 04 16

Οι κωδικοί GTIN και τα Εταιρικά Προθέματα GS1, αδειοδοτούνται από τον GS1 σε μία συγκεκριμένη επιχείρηση διεθνώς, η οποία δεν δικαιούται να μεταβιβάζει τη χρήση των κωδικών αριθμών GS1 σε τρίτους, με ή χωρίς αντάλλαγμα, να κάνει κοινή χρήση αυτών με τρίτα πρόσωπα και να τους τροποποιεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Συχνές ερωτήσεις

Πώς μπορώ να προμηθευτώ ένα εταιρικό πρόθεμα GS1 για τη δημιουργία κωδικών GTIN-12 (UPC);

Συμπληρώνετε και αποστέλλετε την αίτηση εγγραφής μέλους μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα, καταβάλλοντας παράλληλα το αντίστοιχο ποσό εγγραφής και ετήσιας συνδρομής.

contact rs