Γιατί να γίνω μέλος;

Μοναδικότητα κωδικών

Διεθνής αποδοχή

Ταυτότητα προϊόντος

Εγκυρότητα & πιστοποίηση

Κοινή γλώσσα επιχειρείν

Αναγνωρισιμότητα

Κοινές πρακτικές

Ανταγωνιστικότητα

Εναρμόνιση με απαιτήσεις

Ομάδες εργασίας

Ενημέρωση

Υποστήριξη

Συμμετοχή στις αποφάσεις

contact rs